Вірменія – країна легенд і традицій

Вірменія – країна легенд і традицій

Вірменія – країна легенд, колиска цивілізацій і традицій. У фільмі, знятому волонтерами АЛЛАТРА ТБ, Вірменія постає перед нами в новому, абсолютно дивовижному та неповторному світлі. Фільм розкриває глядачу споконвічні Знання: про благотворення та добро, про пошук сенсу життя, а також розповідає про духовні цінності вірменського народу та його багату культуру.

Особливу роль у культурі вірменського народу відігравали благотворчі знаки та символи. Про їхнє значення та дію знали жителі Вірменського нагір'я з найдавніших часів. 

8 Благотворчих знаків Вірменії

Знак АллатРа

Цей Знак означає благотворчу силу. Він зображується як порожнє коло, а під ним розташований півмісяць ріжками вгору.


Знак АллатРа


Символіка кола означає повноту життя, безперервний рух, єдність, найвищу досконалість. Коло є древнім символом, який позначає Душу. І він пов'язаний із сонцем, світлом і небом. Коло Життя означає цілісність і постійність духовного світу, який не має ні початку, ні кінця.

Ще на зорі людства люди вже відали про Єдиного і позначали Того, Хто створив усе звуком Ра. А Аллат – це творяща сила Бога, яка називається божественним жіночим началом, праматір’ю всього сущого. Цю силу символічно зображали у вигляді півмісяця ріжками вгору. З початку часів посвячені в духовні Знання знали, що «АллатРа» – це Сила Бога, творяща Сила Того, Хто створив усе.

Доктор історичних наук, професор Артак Мовсісян припускає, що знаки Аллат і АллатРа інтерпретуються в ієрогліфічному знакопису Ванського царства як божественні небо і ранок.

Знак АллатРа та гора Арарат

Найвищий масив Вірменського нагір'я – знаменита гора Арарат, яка розташована на правому березі річки Аракс. Вона є священним місцем для вірмен і багатьох народів світу. Арарат складається з двох гір, які злилися основами конусів: Великого Арарату та Малого Арарату. Така конфігурація гір зовні повторює знак Аллат (півмісяць ріжками вгору), а сонце, яке сходить, асоціюється з колом – знаком РА. Сонце, що сходить, яке знизу обрамлене півмісяцем ріжками вгору, – це і є знак АллатРа, знак творящої сили Того, Хто створив усе.


Гора Арарат. АЛЛАТРА Вісті


Згідно з біблейською легендою священна гора Арарат стала зародженням нової людської цивілізації. Сюди причалив ковчег Ноя після великого потопу. Арарат – це символ зародження життя, добра і благотворення, світанок людської цивілізації, початок епохи перемоги добра над силами зла.

Гора Арарат за своїм значенням легендарна й особлива. Її називають найвищою точкою Едема – райського саду. Слово «Арар-ат» своїм тлумаченням відноситься до часів створення світу і має смислове означення як «місце створення, творіння».

Саме на цих землях люди жили в єдності, любові, дружбі та злагоді одне з одним. І ці вічні духовні цінності з тим же великим духом відданості і безмежної Любові до Бога через неперервний зв'язок поколінь передалися сучасному вірменському народу, розсіяному по всьому світі.

Символ Аревахач

Символ Аревахач, який відомий більше 12000 років, який в перекладі означає «сонячний хрест», зображується у вигляді круглого, вихрового, гвинтоподібного кола, схожого на сонце. Це – вірменський символ Вічності, який означає світло, рух життя, благотворення в радості. Він часто має варіацію з восьми дугоподібних променів. У древньовірменських міфах ці промені символізують вісім вірменських богів:


Символ Аревахач


Араріч, або скорочено від Ахура Мазда, – так звали головного Бога-творця. Він милосердний і миролюбивий, як і люди, що його шанували. Ара ввважався сонячним богом.

Анаіт – Богиня, яка уособлює божественне жіноче начало. Її зображували зі знаком Аллат – півмісяць ріжками вгору. Почуття, пов'язані з Богинею-матір'ю, виходять із самої глибини серця народу. Саме в жіночому началі таїться джерело життєвої творящої сили Аллата.

Ваагн – посланець Араріча, втілення драконоборця, захисник всього світлого і доброго. Символом Ваагна вважається знак Аревахач, що символізує у багатьох народних оповіданнях світу вогонь, який відображає сили добра і початок світу. Вогонь – це не просто домашнє вогнище, а символ внутрішнього вогню людини, її життєвої сили, почуття внутрішнього жару Любові людини до Бога.

Астхік – богиня, яка уособлює воду, дочка богині-праматері Анаіт. Збереглося багато переказів про шанування водного джерела як джерела життя. Богині Астхік, Анаіт, а також давньовірменська богиня материнства і мудрості Нане уособлювали собою вище життя та Любов і відображали різні іпостасі Єдиної Великої Матері, яка була джерелом родючості, заступництва, достатку та краси. Благотворчість вірменського народу виражалася через шанування жіночого начала, повагу до жінки, до матері як до творящого начала, джерела Життя і безмежної Любові. Саме від жінки залежить повнота чаші світу і Любові вірменського народу і його майбутнє.


Вірменський народ. АЛЛАТРА Вісті


Священним плодом Богинь-Матерів Вірменії був гранат – символ родючості, багатства та достатку. Цей плід, як один із символів Вірменії, саме сьогодні відображає місію вірменського народу – сіяти благу вість по всьому світу про суспільство благотворення.


Дівчина і символ граната


Згідно традицій Вірменії, вірменський чоловік – втілення благотворчого символа безстрашного драконоборця Ваагна, захисника всього світлого і доброго. Він бережно оберігає світ і Любов жінки від сил зла, створюючи при цьому всі можливі умови для розвитку суспільства, де люди жили б у любові одне до одного, у безпеці та благополуччі.

Рух за годинниковою стрілкою символа Аревахач – це символ еволюційного процесу творення, розвитку, життя та благоденства. Спіраль, закручена за годинниковою стрілкою, означає позитивні, благотворчі духовні сили. Таким чином, головний символ Вірменії показує благотворчий розвиток світу та особливу роль вірменського народу в розвитку людства.

Символ Хачка́р

У Вірменії є унікальний вид мистецтва, який немає аналогів у світі, – це мистецтво створення хачкарів, різних каменів-хрестів, які з'явилися задовго до виникнення християнства. “Хач” означає хрест, а “кар” – камінь. Хрест – це символ людини, а також один із символів сакральних цінностей. А орнамент, який зображується на хресті, символізує животворящу силу.


Символ Хачкар


Хачкар – це ще один унікальний життєстверджуючий символ вірменського народу. А в його орнаменті часто можна побачити символічне зображення знака АллатРа.


Символ Хачкар. АЛЛАТРА Вісті


Символіка числа 8

Відповідно до Біблії всі люди, які живуть на Землі, пішли від Ноя та його сім'ї. Вона складалася з 8 людей, які врятувалися під час потопу на ковчезі. Побачивши вершину гори Арарат, люди зрозуміли, що потоп закінчився. 8 душ, яким належало відродити наш людський рід, першими ступили на Вірменське нагір'я. Саме з цього моменту стала відроджуватися нова людська цивілізація – суспільство миру і благотворення.

У багатьох культурах світу цифра 8 – це символ порядку, досконалості, повноти, а також початку нового періоду і нового циклу. Знак оновлення і відродження. Це символ любові, процвітання і достатку. Протиставленням розумінню кінцевого є цифра 8 у горизонтальному положенні, яка утворює знак нескінченності. Згідно обряду Вірменської Церкви хрещення дитини відбувається саме на восьмий день її народження. І саме на восьмий день в новонароджене тіло входить Душа.
Символіка благотворчого суспільства. Число 8

8 Основ Благотворчого суспільства

Зараз «8 Основ Благотворчого суспільства», які стали близькі кожній людині на Землі, активно розповсюджуються по світу самими людьми, тому що вони розуміють важливість внеску кожної людини в розвиток суспільства. А коли ці Основи стануть невід'ємною частиною способу життя кожного з нас, тоді і настане Благотворче суспільство.

Благотворче суспільство – це початок шляху людства до вічності.

Благотворче начало характерне для всієї вірменської культури. Воно проявляється в костюмах, танцях, в орнаментах килимів, одягу, прикрас, а також в архітектурних будівлях, де відображені найдревніші символи і знаки благотворення.

Вірменський народ дбайливо зберіг благотворчі знаки та легенди, але на жаль люди частково втратили розуміння суті деяких із них.

А суть – благотворення.

Благотворче суспільство – це початок шляху людства до Вічності. Суспільство, яким рухає совість, еволюційним шляхом розвивається за задумом і волею Творця. В основі Благотворчого суспільства – цінність життя кожної Людини. А все Людство – це спільність усіх людей.

Бути вісником благотворення, миру і добра – така з глибокої давнини Священна місія вірменського народу. Це особлива місія – благотворення, єднання всіх народів в Духові і в вічній Любові!

Вірмени

Про дружелюбність і гостинність вірменського народу по всьому світу ходять легенди. Життя змінюється, але люди залишаються людьми, а людяність, вихована віками, актуальна сьогодні, як ніколи. Хочеться висловити вдячність вірменському народові за ті духовні та культурні скарби, які вони зберегли для всіх нас.

Досі в культурі народу Вірменії збереглися корені благотворення. Прийшов час для вірменського народу згадати свою місію – місію вісників Добра. Її суть у тому, щоб об'єднатися та ініціювати єднання всіх народів, сприяти відновленню Благотворчого суспільства.

Ми всі – одна єдина людська сім'я, і нам нічого ділити. Зараз настав час усьому світу об'єднатися. Об’єднання людей – запорука виживання людства, запорука такого нашого майбутнього, в якому головний принцип: «я – для суспільства, а все людство – це одна велика сім’я».

Благотворчому суспільству – бути!

Майбутнє всього світу залежить від кожного з нас!


ЦЕ ЦІКАВО
71

Коментарі (5)
 • Ю
  Юлия

  В Ливане большая армянская диаспора. Они замечательный народ, хорошие мастера в любой отрасли.

 • М
  Марина

  Спасибо большое, очень познавательная статья! Сколько созидательных символов, оказывается, сохранилось у армянского народа!

 • Е
  Елена

  Какая же замечательная статья, просто невероятно! С удовольствием окунулась в культуру армянского народа, столько интересного узнала, а какими духовными символами и знаками он богат! Символика числа 8! Очень понравилось, спасибо большое команде Аллатра за эту вдохновляющую статью!

 • О
  Ольга

  Сколько открытий делаю для себя благодаря дружной команде волонтеров МОД "АллатРа". Удивительная культура Армении, богата на сакральные знаки и символы. Пусть будет мир и созидание в этой прекрасной стране и во всем мире!

 • Е
  Елена Л

  Спасибо. Столько всего интересного. Я и не знала раньше насколько армянская культура древняя. И про гору Арарат, то, что там две слившиеся горы, в виде полумесяца рожками вверх. За картинки отдельная благодарность.

Залишити коментар