СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА

Доповідь «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА» підготовлена інтернаціональною науково-дослідницькою групою ALLATRA SCIENCE Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» під редакцією Анастасії Нових. У доповіді міститься інформація про походження і будову елементарних частинок, про першооснови, з яких складається матерія, про взаємозв'язок елементарних частинок і космології у світлі теорії єдиного поля, про електромагнітні та гравітаційні взаємодії, про альтернативні джерела енергії і т.д. 

Показана важливість, масштабність і своєчасність новітніх знань в галузі фундаментальної та прикладної фізики. Наведено відповіді на основні, раніше невирішені питання сучасної фізики і дані відповідні пояснення.

ЦЕ ЦІКАВО
4