Що значить стати провідником Волі Духовного начала

Що значить стати провідником Волі Духовного начала

Так, наскільки складний цей світ і якими очевидними
у ньому можуть бути прості речі.

СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА

Роблячи перші кроки на духовному шляху, свідомості дуже важко було прийняти, що я не маю своєї Волі і являюсь провідником або тваринного начала (ТН) або Духовного начала (ДН), тобто саме формулювання для свідомості здавалося недостатнім і мізерним. Багаторазово перечитуючи книги А. Нових і доповіді, знайшла багато пояснень по цьому питанню. З чим ділюся з вами .

"Вся справа у постійному виборі. В яку інформацію (програму чиєїсь Волі) людина найбільше вкладає силу своєї уваги і підтримує її, провідником тієї Волі вона і стає."

“АллатРа”

Визначивши, що я – Особистість, можу вибирати одне з двох, виникало питання: «Ну, вибрала, і що далі?» І поясненням стало усвідомлення рядків з книги "АллатРа", що своїм вибором я запускаю програму, яка в мені працює.

"Але лише тоді, коли він починає віддавати їй увагу, тобто здійснює свій вибір, інформація починає повноцінно працювати в ньому, згідно своєї програми. Тобто відбувається залучення структур людини, пов’язаних не тільки з тримірним світом (напри-клад, свідомості, підсвідомості), але й із загальною її енергетичною конструкцією. Особистість непомітно для себе починає жити цією інформацією, вона стає частиною її реальності."

“АллатРа”


Розумію, що скупченню інформації потрібна енергія, допомогли рядки:

"У межах матеріального світу є тільки два прямо протилежних вектори інформації: від Волі Тваринного розуму і від Волі Духовного світу, кожен з яких формує своє інформаційне поле і, відповідно, свою «критичну масу». Остання, як явище, що підкоряється законам фізики матеріального світу (тільки в глобальних масштабах), припускає ту саму масу, необхідну для початку самопідтримуваної ланцюгової реакції в людському суспільстві із залученням колосальної кількості енергії."

“АллатРа”

Та моїй свідомості хотілося зрозуміти далі: «Раз вже ти досліджуєш шляхом науки АллатРа, пробуй розуміти далі». Віра в Бога і внутрішнє Знання, що Він є, в мені завжди жили, але наукове підтвердження розкриває внутрішнє Знання і через науку. Розуміння, що вся інформація може бути у формі енергії (хвилі) і матеріального об’єкта, а ТН є частиною матерії, у мене виникало питання, а Хто ж створює ті програми, які впускає в себе людина? Як взагалі «склеюється» та з чого складається ця інформація і матерія? Енергія ж не «наливається» хаотично? Хтось же розподіляє її? Розуміння прийшло після прочитання доповіді «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА» на прикладі перетворення електрона.

"Згідно з квантовою фізикою, перебування електрону в стані частинки залежить від самого акту вимірювання або спостереження. Іншими словами, невимірюваний і неспостережуваний електрон поводиться не як частинка, а як хвиля. У цьому випадку для нього існує ціле поле ймовірностей, тому що він знаходиться тут і зараз у багатьох місцях одночасно, тобто в стані суперпозиції…
Спостерігач фокусує увагу на поведінці електрону, як він, мається на увазі електрон, відразу ж згортається в частинку, тобто перетворюється з хвилі в матеріальний об'єкт, розташування якого можна локалізувати."

СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА

"Світ Тваринного начала — це світ верховенства матерії та її законів. Світ Бога — це світ досконалих енергій."

АллатРа

"- Цікаво, - задумливо проговорив Микола Андрійович. – Виходить, що людина, за великим рахунком, - це істота, яка має хвилеву природу.
- Абсолютно вірно, причому як в духовному плані, так і в фізичному
."

А. Нових «Сенсей. Одвічний Шамбали»

Матеріальний світ існує тільки завдяки тому, що за ним спостерігає Суперспостерігач, тобто дає йому свою увагу.

"…поняття про Спостерігача розширило межі пізнання вчених, з іншого боку — завело у глухий кут. Адже позиція Суперспостерігача доводить, що існує якась величезна сила, яка здатна впливати ззовні на Всесвіт, на всі її об'єкти і всі процеси, що відбуваються в ній.
Анастасія: Фактично це ще один шлях наукового доказу існування Бога
?"

АллатРа

Суперспостерігач – це Бог, який може впливати на все.


"А людина, як Спостерігач від Духовного начала, — це Спостерігач, який може втручатися в процеси світу і змінювати їх на мікрорівні."

СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА

Бог – Суперспостерігач, а людина, виходить, спостерігач від одного з начал: ДН чи ТН.

"Як тільки в тобі вмикається Спостерігач від Тваринного начала, то тобі здається, що встановлюється факт твого контролю над матерією. Насправді встановлюється факт контролю над тобою з боку матерії (Тваринного Розуму). Як результат — ти стаєш всього-навсього лише більш виявленим матеріальним об'єктом, по суті, перетворюєшся в корпускулярний об'єкт загальної матерії (корпускула, від латинського corpusculum — «тільце», «дрібна частинка матерії») і підкоряєшся її законам. Якщо ти переключаєшся у стан хвилі, ти стаєш частиною божественного прояву в цьому світі, тобто Спостерігачем від Духовного начала. Чому й кажуть: чого в тобі більше, тим ти і будеш."

АллатРа

Прийшло розуміння, що світ матерії спочатку, можливо, був частиною безкінечного творіння по Плану Бога. Але, людство, як мала субстанція, здатна проводити сили Аллата прикладаючи свою увагу, почало вносити «шороховатості» в реалізацію чистоти цього плану, тобто роблячи «прекоси» в сторону скупчення матерії. Іншими словами, почало порушувати чистоту проведення сил Аллата через себе як провідничка.

"…саме сила Аллата все впорядковує у видимому і невидимому світі, змушує все рухатися, переміщатися, перетворюватися згідно з певним планом (інформації) нематеріального світу (примітка: у давнину це називали планом Первинного Лотоса, задумом і волею Бога, волею духовного світу)."

СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА

Виходячи з вищеописаного (і звичайно з іншої накопиченої в свідомості і конструкції інформації, всього не помістити в статтю), зробила висновок, що очищуючи себе від пріоритетів ТН, людина може стати прозорим провідником Волі ДН, наділяючи увагою (а значить енергією), впускаючи в себе інформацію від ДН, не спотворюючи її і проводячи зовні, тоді людина слідує Первинному Задуму і Волі Бога.

"І тільки коли, умовно кажучи, відбувається резонанс вібрацій, своєрідне злиття, «запліднення» Душі Особистістю, тільки тоді і народжується нова, безсмертна Духовна Істота з індивідуальною свідомістю і великим духовним потенціалом."

АллатРа

"Тому дуже важливо сформувати в собі саме постійну частоту енергії Любові й добра, а не різність коливань."

А. Нових «Сенсей. Одвічний Шамбали»

Як сказала Мудра Людина: «ЖИТТЯ – ВІЧНЕ, ПІЗНАННЯ – БЕЗКІНЕЧНЕ»

Автор: Юля Г.


ЦЕ ЦІКАВО
94

Коментарі (4)
 • E
  Eoll

  Юлия, спасибо за интересную и познавательную статью. Осмелюсь поделится своим мнением касательно темы затронутой в ней, созвучным с твоим. На мой взгляд очень правильно не дать человеку своей “воли”, никакой родитель не даст своему ребёнку настоящий молоток, только игрушки, какими он не сможет себе (или другим) навредить.  Материальный же мир (тот который мы видим, воспринимаем) по своей сути нейтрален, он вне категорий “добро”/”зло”, он есть лишь отражением внутреннего мира человека как в частности, так и общества вообще (речь не идет о физических законах, а о вариантах их проявлений). Бог дал человеку право “строить” его таким, каким человек захочет, какой у него выбор, то есть в соответствии со своим образом мышления. Не стоит его путать с Животным разумом , формацией столь же древней как и сам материальный мир. Это одна из уловок, с помочь которой Система пытается защитить себя – если она не смогла сохранить контроль над Личностью, то хотя бы сделает всё дабы не допустить влияние на себя с её стороны, сделать её апатичной к внешней среде. Да,  ЖР прекрасно знает этот мир, его законы, но не творить в нём. Человеку же дано право изменять (пускай и только в “ограниченных”, наперёд установленных рамках – воли) его, но человек часто делегирует это право ЖР, даже не зная об этом. Солнышко, ещё раз спасибо за статью и уделённое ей время  )))

 • R
  Remigijus

  Спасибо!

 • И
  Ирина

  Отличная статья! Такое подробное и понятное объяснение работы и ответственности нашего выбора. Спасибо!

 • Я
  Ярослав

  Статья как нельзя кстати! Класс! Маленький произошёл толчок во время прочтения и почувствовал резонанс. Новое понимание, новое открытие. Что то чувственное и близкое. Сильно сильно благодарен за поистине добрую статью)

Залишити коментар