СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА відео-версія доповіді

СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА відео-версія доповіді Доповідь підготовлена інтернаціональною науково-дослідною групою ALLATRA SCIENCE Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» під редакцією Анастасії Нових. СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА відео-версія доповіді СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА відео-версія доповіді Доповідь підготовлена інтернаціональною науково-дослідною групою ALLATRA SCIENCE Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» під редакцією Анастасії Нових.

Пропонуємо вашій увазі відео-версію Доповіді «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА», яка була опублікована у 2015 році.

Доповідь підготовлена інтернаціональною науково-дослідною групою ALLATRA SCIENCE Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» під редакцією Анастасії Нових.

У даному відео міститься інформація про походження і будову елементарних частинок, про першооснови, з яких складається матерія, про взаємозв'язок елементарних частинок і космології у світлі теорії єдиного поля, про електромагнітні і гравітаційні взаємодії, про альтернативні джерела енергії тощо.  Показана важливість, масштабність і своєчасність новітніх знань в галузі фундаментальної та прикладної фізики. Наведено відповіді на основні, раніше невирішені питання сучасної фізики та дані відповідні пояснення.

Беручи до уваги багату культурну, духовну спадщину людської цивілізації і знаючи її ключі ‒ основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, у людства є можливість не тільки зрозуміти своє споконвічне минуле, але й змінити своє майбутнє. СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА дає розуміння основ, завдяки яким можна вивести науку на небачені рубежі і значно полегшити життя людської цивілізації, направивши її в русло духовно-морального розвитку.

Знання СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА допомагають не просто зрозуміти світ на самому початку його прояву, принципи його існування, але саме головне усвідомити відносність та ілюзорність усіх процесів, що відбуваються, тимчасовість та несуттєвість буття, глобальність та важливість духовного світу для людини.

Детальніше ці питання висвітлені у фільмі «СВІДОМІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ. ВІД ЗАВІДОМО МЕРТВОГО ДО ВІЧНО ЖИВОГО»

***

Література:

 1. Доповідь ««Про проблеми та наслідки глобальної зміни клімату на Землі. Ефективні шляхи вирішення даних проблем»
 2. Анастасія Нових «АЛЛАТРА»
 3. Інформація з сайту Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», www.allatra.org/uk;
 4. Анастасія Нових «Езоосмос»
 5. «Книга мертвих» — збірник єгипетських гімнів і релігійних текстів;
 6. Стаття Ніколи Тесли «Найбільші досягнення людини», яка опублікована у «New York American» 6 липня 1930 року;
 7. Арістотель. Про небо. Книга I / переклад А.В. Лебедєва;
 8. Стародавній світ. Енциклопедичний словник. У 2-х томах / Гладкий В.Д. — М.: Центрполіграф, 1998;
 9. Словник античності / гол.ред. Ірмшер Й., Йоне Р.. Пер. з нім. — М.: Прогрес, 1989;
 10. Філософський енциклопедичний словник / гол.ред. Іллічов Л.Ф., Федосєєв П.М., Ковальов С.М., Панов В.Г. — М.: Радянська енциклопедія, 1983;
 11. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / глав.ред. Стёпин В.С. — М.: Мысль, 2000-2001;
 12. Философия: Энциклопедический словарь / глав.ред. Ивина А.А. — М.: Гардарики, 2004;
 13. Евразийская мудрость от А до Я: философский толковый словарь / Зорин В.И. — Алматы: Создик-Словарь, 2002;
 14. Реальный словарь классических древностей / глав.ред. Любкер Ф., Геффкен Ф.Й., Цибарт Э. — Лейпциг: Тойбнер, 1914;
 15. «120 философов: Жизнь. Судьба. Учение. Мысли»: Универсальный аналитический справочник по истории философии в 2 томах / Таранов П.С. — Симферополь: Реноме, 2005;
 16. Вайше́шика-су́тра — базовый текст индуистской философской школы вайшешика;
 17. «Элементы математической химии», диссертация М. Ломоносова;
 18. Джон Дальтон «Новая система химической философии» (New System of Chemical Philosophy, 1808);
 19. Джон Дальтон «Новый курс химической философии» (1808);
 20. Hart, George. A Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses. London: Routledge, 2006;
 21. The Pali Text Society's, Pali-English Dictionary. Edited by Davids, Rhys; Stede, William. London, 1921-1925);
 22. Leisegang H., Pneuma Hagion. Der es Geistbegriffs der sinoptischen Evangelien aus dergriechischen Mystik, Lpz., 1922;

ЦЕ ЦІКАВО
44

Залишити коментар