Споконвічна роль жінки в суспільстві. Руйнування стереотипів про матріархат

Споконвічна роль жінки в суспільстві. Руйнування стереотипів про матріархат

Сьогодні, завдяки споконвічним Знанням, будь-яка людина може стати дослідником. Тепер, читаючи книги з історії, дуже цікаво знаходити «зерна» і відокремлювати їх від «полови». Процес читання перетворюється на захоплюючу пригоду. А підсумком може стати відкриття в самому собі нових розумінь і усвідомлень. І одним з таких відкриттів я хочу поділитися з вами, друзі.

Наша цивілізація вже багато століть живе в умовах патріархату, який характеризується домінацією чоловічого начала. Ми звикли діяти з позиції сили. І ця позиція відбилася на всіх сторонах нашого життя. Наприклад, якщо ми говоримо про суспільство, одразу уявляємо собі ватажка або якусь надбудову над цим суспільством. А чому? Тому що звикли думати, що інакше не можна. Але це не так. І цьому є підтвердження, знайдені істориками та археологами.

У ранніх цивілізаціях люди жили общинним ладом, причому всі стародавні спільноти людей формувалися, як кажуть деякі історики, в умовах матріархату. От тільки вони вважають таку модель примітивною. Раз уже її змінив патріархат, значить, це свого роду еволюція суспільства. Вважається, що на ранніх етапах розвитку суспільства жінки відігравали важливу роль тільки тому, що люди жили збиранням, тобто типово жіночою працею. І що за мірою механізації землеробства і скотарства соціальна роль жінок втратила свою значимість.

Стародавні знаки в побутіБахофен Й.Я. у своїй книзі "Материнське право" (1861) вперше серйозно заговорив про матріархат, розглянувши його на прикладі стародавнього Єгипту. Він вважав, що Ісіда, як втілене жіноче начало і верховна Матір, домінувала над чоловічим началом – Осірісом, її чоловіком і братом. Бахофен не використовував у своїй роботі термін «матріархат», так як це поняття стали застосовувати трохи пізніше. Він користувався термінами «гінократія» і «материнський закон». Л.Г. Морган, американський антрополог, продовжив теорію Бахофена у своїй книзі "Стародавнє суспільство" (1877). Спираючись переважно на дані етнології, висунув тезу про колективний рід як форму організації первісного суспільства і материнський рід як його початкову стадію. Ф. Енгельс високо цінував роботи обох вчених і у своїй праці "Походження родини, приватної власності і держави" (1884) розвинув концепцію первісного колективізму. Треба зауважити, що стародавній колективізм або суспільний устрій спирався на матріархат. І тільки значно пізніше, з переходом до патріархату, поступово починає зникати колективний спосіб життя, тобто ведення господарства всією громадою в цілому. На зміну матріархату і колективній праці приходить приватна власність, а разом з нею і соціальна нерівність, виділяється жрецька та управлінська "верхівка", виникає тоталітаризм або схожі системи, де на чільне місце ставиться принцип сили. Кожна людина у такому суспільстві починає жити сама за себе. Паралельно з цим знижується соціальна відповідальність, а пріоритети самого суспільства переводяться з духовно-моральних на споживацькі. Що ми власне і спостерігаємо сьогодні.

Що цікаво, у західній антропології вже в 50-ті роки минулого століття з'явилася аргументована критика "матріархату" у поданні Бахофена-Моргана-Енгельса, і вже до 70-х років більшість антропологів прийшли до висновку про те, що матріархат — це міф. Противники теорії існування матріархату на ранній стадії розвитку людини мали вагомий аргумент: доказів існування влади жінок над чоловіками етнологія, археологія та антропологія не надали. Вони й не могли надати такі докази, тому що саме влади з позиції сили тоді не було.

Сучасний історик сам виріс в умовах патріархату і мислить відповідно. Тому і матріархат у підручниках історії визначається як панування і влада жінок. Але ж це не так.

Матріархат

Істинна роль жінки в суспільстві

Під час розкопок стародавніх культур було знайдено безліч жіночих прикрас з сакральними символами, жіночі статуетки зі знаками, поховання жінок-шаманок. Це якраз показує, що жінка приймала активну участь у Духовному житті суспільства. Саме знання про значення зображених символів дає правдиве розуміння ролі жінок у суспільстві.

Трипольская фигурка. Богиня Мать. Сакральные знаки и символы tripolskij-kuvshyn-sakralnye-znaki-2

Трипольский быт. Сакральные знаки и символы

 «Річ у тім, що на зорі людства, завдяки споконвічним Знанням, люди відали про Єдиного (про Того, Хто створив усе), позначаючи Його прояви звуком Ра. Створюючу силу Ра — божественне жіноче начало, Праматір усього сущого, від початку називали Аллат» [1].

Візьмемо, приміром, ту ж Ісіду, яка завжди зображувалася зі знаком АллатРа на голові. В ньому коло є символом Душі, а символічний знак півмісяця ріжками вгору — символом людини, яка духовно звільнилася ще за життя. Тобто цей знак говорить про Духовну силу носія. Знаки "АллатРа" і "Аллат" були дуже популярні в багатьох стародавніх суспільствах, і це підтверджується археологічними знахідками. Аллат або півмісяць ріжками вгору, як символ божественного жіночого начала, був невід'ємним атрибутом багатьох богинь у різні епохи і у різних народів. Наприклад, Діва Марія в сучасному християнстві, Макош у давніх слов'ян, іранська Богиня Ардвісура Анахіта — богиня води і родючості, богиня Альлат у стародавніх арабів тощо. З образами богинь люди уособлювали Любов Божу і створюючу божественну силу жіночого начала, яка перетворює людину від смертної істоти — в безсмертного Ангела.

І жінки в ранніх суспільствах шанувалися тому, що були носіями сакральних знань про Духовне преображення людини, адже вони за своєю природою більш тонко, інтуїтивно відчувають невидимий світ. Також з жінкою, жіночим началом пов'язане таїнство творіння, народження нового життя. Саме жінки вважалися більш сильними у володінні шаманською практикою зміни стану свідомості, ніж чоловіки. Але все це не означає, що жінка повинна керувати, а чоловік підкорятися. Зовсім ні! Жінка, яка відкрила в собі божественне жіноче начало, не шукає переваги. Вона просто виливає ту любов, що переповнює її зсередини. Це не позиція сили, адже Любов не може бути сильною або слабкою. Вона або є, або її немає.

Ісіда, знак АллатРа Богиня, знак АллатРа Аллат. Жіноче начало

«На зорі людства існували зачатки подібної організації життя людей, де приділялося більше уваги духовному життю спільноти, а матеріальні проблеми були другорядні. Внаслідок географічних та інших причин багато груп людей, що мали одні й ті ж духовні зерна Знань, існували ізольовано один від одного. З часом, у результаті втрати споконвічних Знань, перекосу в бік домінації Тваринного начала в людях, розпочався поділ всередині груп, виникнення соціальної нерівності. Поява інституту жрецтва і створення різних релігій базувалася на фундаменті первинних духовних зерен Знань. Однак сама система вибудовувалася під матеріальну домінанту. Фактично, це спроба Тваринного розуму повністю підпорядкувати і взяти під свій контроль конгломерат розумної матерії, яким є для нього людство з його унікальним джерелом сили — життєвою енергією, призначеною для духовних цілей» [1].

Що таке істинний матріархат?

Про те, що таке споконвічний матріархат, ми можемо дізнатися, вивчивши, наприклад, культуру берберів або історію Мальдівських островів. Незважаючи на асиміляцію цих культур арабським світом, їх жінки досі не покривають обличчя хусткою. На Мальдівах і понині слово жінки вагоміше слова чоловіка. Або, наприклад, жінки набатеїв (III століття до н.е.) мали рівний з чоловіками статус і часто навіть стояли на чолі суспільства. Вони були чудово освічені та абсолютно незалежні, могли володіти власністю і передавати її у спадок, що на ті часи було великою рідкістю у світі. І це показує ступінь свободи жінок, їх рівну участь у колективній праці. А чому так відбувалося? Тому що набатейці шанували божественне жіноче начало не тільки в храмах, здійснюючи ритуали на честь своїх богинь, але і в повсякденному житті. Вони шанували жіноче начало — Любов Божу на практиці, в своїх жінках. І свідчення, що дійшли до нас, говорять про процвітання і мирний добробут людей у цих громадах.

Виходить, що духовний та морально-етичний устрій тих громад були вище сучасних. Тобто людина жила в більш комфортному соціальному середовищі, раз пріоритети Духовного розвитку стояли на першому місці. Виходить, що наша цивілізація виросла в технічному плані, але втратила найголовніше — внутрішню духовну опору. Люди розучилися довіряти і Любити, забули, що таке справжнє щастя.

Якщо в суспільстві на чільне місце ставиться духовність, то в такому суспільстві неодмінно буде процвітати справжня рівність, а в людях буде культивуватися і переважати доброта, взаємодопомога, щирість, чесність. Тому що в основі такого суспільства лежить індивідуальна робота кожної людини над собою, її прагнення стати кращою і чистішою, щоб знайти свою цілісність та піти в Духовний світ. Адже всі люди рівні в умовах ув'язнення в цьому матеріальному світі, всі відчувають вплив своєї духовної і тваринної природи, і кожен лише тимчасово перебуває в цьому світі. Ми приходимо в цей світ на самоті і відходимо одні, та формуємо своє духовне майбуття теж самостійно, своїм вибором. У кожному з нас є Душа, і в цьому сенсі всі є рідними і дуже близькими один одному, адже Душі єдині, вони зі світу Бога. Це об'єднує нас усіх, незалежно від культурних і національних особливостей, незалежно від соціального статусу і місця проживання.

У жіночому началі таїться дуже потужне джерело життєвої сили. “І якщо його розкрити, а розкрити його можна тільки в духовному аспекті, у вираженні найвищої ступені Любові, то проявляється величезна сила, яку можна використовувати на благі справи, а також вона дозволяє стикнутися з Нірваною. Чому в давніх переказах різних народів світу це джерело життєвої сили пов'язували з безсмертям? Тому що це є створююча сила Аллата! Джерело цієї життєвої сили задіяне і в первісному творенні світу, і в творінні істот, що населяють Всесвіт, у творенні тієї ж Землі і її головної створюючої сили – води" [3].

Богиня Мать. Повелительница четырёх стихий.

Але система робить все можливе, щоб не допустити людей до цього джерела, тому всіляко занижує значимість жіночого начала. В усі часи для цього використовувалися різні способи: починаючи від того, що вводили серед людей культ кровожерливих богинь, розпалюючи страх і ненависть через людські жертвоприношення, до піднесення культу патріархату, приниження жінки до рівня нижчої істоти, яка винна в усіх бідах людства.

Але ж саме божественна створююча сила жіночого начала виконує головну роль реального Провідника зі світу людей у Духовний світ. Суть жіночого начала — це Любов, яка відроджує в людині спілкування з Богом, через Душу відновлює з Ним колишній зв'язок. Люди забули, що сенс життя — в осягненні своєї суті, в досягненні єдності з Вічною Любов'ю. Це і є справжнє Життя і справжнє щастя. А щаслива людина іншій зла не бажає і не величається. Тільки щасливі люди можуть створити суспільство вільних людей, рівних у правах і можливостях.

«Хіба таких людей можна зіштовхнути в змаганні на збагачення, накопичення або ще щось? Не можна. А розвинути ненависть одних людей до інших, нав'язати їм думку про особисту перевагу над іншими, коли у Бога всі рівні? Це б не вийшло» [2].

Саме слово "матріархат" набуло негативного забарвлення і тепер асоціюється з владою і пригніченням. Це сталося через нерозуміння суті жіночої природи як самими жінками, так і чоловіками. Матріархат — це не пригнічення чоловіків. Швидше, це такий устрій суспільства, при якому уміння любити ставиться вище вміння перемагати.

Привнесення Споконвічних знань у світ неминуче спричиняє переоцінку цінностей. А суспільство, яке у своєму житті керується Споконвічними знаннями, стає високодуховним і високорозвиненим. Уклад життя людей в ньому ґрунтується на семи основних принципах: цінність життя, свобода вибору, володіння собою, духовно-моральне самовдосконалення, єднання, творіння і духовне надбання.

Побудова такого суспільства є нашим першочерговим завданням, адже якщо наше суспільство не зміниться, то людство просто знищить себе. І насправді, абсолютно не важливо, як буде називатися таке суспільство — матріархальне чи якось інакше. Все це тільки слова. Головне, щоб суспільство допомагало людині розвиватися Духовно, щоб кожна людина прагнула творити. Головне, щоб основою будь-якої справи була Любов.

«У цивілізованому суспільстві, яке має духовний вектор розвитку, кожна людина з дитинства повинна вміти ігнорувати думки від Тваринного начала, розуміти свою двоїсту природу, свою енергетичну конструкцію та її можливості. Вона мусить знати, що безпосередньо пов'язана з Духовним світом, що Бог єдиний і для спілкування з Ним взагалі не має бути жодних посередників, це таїнство двох: людини і Бога. У суспільстві необхідно створити умови, щоб нові Особистості, які прийшли в цей світ, розуміли головний сенс життя: нарощувати свою духовну силу, дотримуватися природних для людини культурно-моральних основ, проявляти більше людяності, доброти у своїх думках, словах і справах, вдосконалюватися у внутрішній роботі над собою і, в кінцеому підсумку, спасти свою Душу. Від вибору кожної людини складається і залежить рух цивілізації в цілому. Все починається з чистоти й щирості намірів кожної людини в суспільстві, її істинного внутрішнього вибору, з відповідального підходу до свого життя, враховуючи його досить обмежені строки» [1].

 

Джерела:

1. Анастасія Нових, «АллатРа»

2. Передача «СВІДОМІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ. ВІД ЗАВІДОМО МЕРТВОГО ДО ВІЧНО ЖИВОГО»

3. Анастасія Нових, «Сенсей-IV. Одвічний Шамбали»

 

Знайшли друкарську помилку? Виділіть фрагмент і натисніть Ctrl + Enter.


Це цікаво 411 В закладки

Підписатися на новиниСпоконвічна роль жінки в суспільстві. Руйнування стереотипів про матріархат - Рейтинг теми: 5.00 з 5.00 проголосувавших: 411
Схожі статті:Напуття дня

Головне – мати велике бажання, а можливості докладуться. Анастасія Нових, "Сенсей-І"

Коментарі (16)
 • Елена

  11.11.2018 00:36

  Спасибо за статью! В очередной раз убеждаешься, как сильно подменены многие важные понятия в современном обществе. Ведь действительно, навязано мнение, что  “матриархат” - это власть женщин, подавление и угнетение мужчин (этакая дискриминация по половому признаку). А ведь всё совсем не так: “Матриархат —  это такой уклад общества, при котором умение любить ставится выше умения побеждать”. Здорово! И это было в истории людей.  Значит может повториться опять. Если таким будет выбор каждого из нас.

  Відповісти
 • Виктор

  03.02.2018 14:11

  Также нашел интересное исследование И.И.Надирова “Аллаи - “творец всего?”

  Відповісти
 • Дмитрий

  26.11.2017 22:31

  Спасибо, очень интересное получилось “разъяснение”!! Определение термина “матриархат”, думаю, на сей день - наиболее точное.

  Відповісти
 • Оля

  26.11.2017 12:14

  Статья тоже очень понравилась) помогла расширить понимание понятия матриархат, женского начала)спасибо автору за такую познавательную статью) 

  Відповісти
 • Ольга

  24.11.2017 23:32

  Прекрасная статья! Изложение прямо льётся и на душу ложиться! Как точно сказано, что доказательств существования власти женщин над мужчинами этнология, археология и антропология не предоставили. Они и не могли предоставить таких доказательств, потому что именно власти с позиции силы тогда не было. Было Сотрудничество, была Ответственность и Любовь. И мы сейчас можем построить такое общество, у нас есть для этого уникальные Исконные Знания и опыт наших предков.

  Відповісти
 • Мария

  22.11.2017 22:11

  Замечательная статья...даже слов нет

  Відповісти
 • Евгения

  22.11.2017 21:01

  Спасибо за такую светлую статью! Очень понравилась, честно) 

  Поделюсь наблюдением. Недавно побывала в Египте в громадном храме царицы Хатшепсут (кстати там очень много символов и Знаков духовного преображения человека). Задав вопрос гиду, зачем женщина себе построила такой большой храм? услышала в ответ, что так как время было мирное, не было войн - потому и построила. Это перекликнулось с написанным в статье: “Получается, что духовные и морально-нравственные устои тех общин были выше современных. То есть человек жил в более комфортной социальной среде, раз  приоритеты Духовного развития стояли на первом месте.

  Відповісти
 • Олег

  22.11.2017 14:31

  Благодарю за статью! Очень сильно откликнулось: не важно как будет называться это общество. . ., умение любить ставится выше умения побеждать. Я бы объединил это воедино: Не важно как будет называться это общество, главное чтобы в нем умение любить ставилось выше умения побеждать!!!

  Відповісти
 • Аннета

  21.11.2017 18:33

  А ведь действительно, смотрю на привычную реакцию моего сознания на слова “матриархат” и “патриархат” - забавно выходит. Патриархат сознание ассоциирует с “отеческой заботой”, “защитой”, ведь даже слово “Бог” у нас нынче мужского рода... А матриархат ассоциируется с “властью истеричных женщин”, которая непременно рушит все вокруг. О как!

  Хотя есть и такой момент... В условиях доминации Животного Начала женщина - очень эмоциональна, что влечет за собой немало бед как для нее, так и для окружающих. По себе знаю, что там, где знакомые мужчины включают логику и “держат себя”, хотя бы внешне, я могла начать крушить все вокруг, включая в конфликт гораздо больше людей, чем было включено изначально... И если такому Животному (каким была я) дать в руки власть (что часто и называют матриархатом) - это будет натуральная беда)))

  Но в итоге всё равно имеем подмену понятий и утерю Исконных Знаний. Неважно, каким термином называть тот древний уклад жизни, основанный на Духовности... Важно понимать, что он был и есть - самый верный для мира, живущего миром, а не войной.

  Відповісти
 • →  Елена

  23.11.2017 07:57

  Вот поэтому тут и говориться, что женщина сама должна понять себя и раскрыть: “ Женщина, которая открыла в себе божественное женское начало, не ищет превосходства. Она просто изливает ту любовь, что переполняет её изнутри. Это не позиция силы”. 

  Відповісти
 • Татьяна

  21.11.2017 11:07

  Очень проникновенно. Спасибо за статью и за радость, которую она вызвала.

  Відповісти
 • Елена Солнечная

  20.11.2017 18:34

  Благодарю! Очень замечательная статья!

  Відповісти
 • motilek108

  19.11.2017 18:58

  Благодарю Елена..... я под сильным впечатлением от статьи.... внутренне принимаю  РАДОСТЬ ВЕЛИКУЮ НАПОЛНЕННУЮ ЛЮБОВЬЮ а с другой стороны тупиковое состояние тормоза где животный разум т.е. сознание в стопоре говорит:” да не может быть”   Искренне благодарю за раскрытие слова МАТРИАРХАТ——-где умение любить, ставиться выше умения побеждать......


  Відповісти
 • Елена

  19.11.2017 15:14

   «Демократия может существовать и процветать только при наличии и соблюдения двух  условий: (1) когда исчезнет сектантство и фанатизм; (2) когда государства отдадут предпочтение и склонятся перед высшим законом – законом братства и сострадания к человечеству, и более всего – перед Бесконечным, чей Голос разносится по все вселенной с призывом: “Дети Земли, вы все лишь одно целое!» САНТ КИРПАЛ СИНГХ

  Відповісти
 • Виталик

  19.11.2017 14:04

  Умение любить выше умения побеждать. Очень откликнулось.

  Відповісти
 • Елена

  19.11.2017 08:06

  Спасибо огромное за статью!

  Відповісти
Залишити коментар
AllatRa.TV онлайн

Контакти для зв'язку з учасниками
Руху з різних країн
в Координаційному Центрі
МОД АЛЛАТРА:

E-mail: [email protected]
Skype: allatra-center

Творимо разом


Розсилка актуальної інформації про нові статті на "АЛЛАТРА Вісті" і про інші проекти МОД "АЛЛАТРА"