Кожен вибирає для себе? Кожен вибирає по собі. (Частина 1)

Кожен вибирає для себе? Кожен вибирає по собі. (Частина 1)

Кожен вибирає для себе
Жінку, релігію, дорогу.
Дияволу служити чи пророку -
Кожний вибирає для себе.

Кожен вибирає по собі
Слово для любові, для молитви.
Шпагу для дуелі, меч для битви
Кожен вибирає по собі.

Кожен вибирає по собі:
Щит і лати. Посох і заплати.
Міру остаточної розплати
Кожен вибирає по собі.

Кожен вибирає для себе.
Вибираю теж - як умію.
Ні до кого претензій не маю -
Кожен вибирає для себе.

Юрій Левітанський

Одного разу виникло питання: що вибрати? А як я вибираю? На підставі чого я вибираю? Адже ланцюжок подій, які були причиною і результатом виборів на різних етапах життя, привели мене в цей самий момент. Значить набір виборів складають моє життя? Від усвідомлення важливості і відповідальності цього факту виникають ті самі питання... Що я вибираю? Як я вибираю? На підставі чого я вибираю? Хто я? Куди йду?

Сучасний ритм життя спонукає людину швидко і не завжди усвідомлено приймати рішення, щоб встигнути зреагувати на ті чи інші обставини. Деякі побутові ситуації, доведені до автоматизму, здаються звичайними і не важливими. А в ключові періоди життя людина часто коливається у своєму виборі, виходячи з пріоритетів складених світоглядом на даному життєвому етапі.

Отже, свобода вибору тут не повна, а обмежена рамками отриманого життєвого досвіду і, звичайно, орієнтування на зовнішні обставини. Приміром, часто обираючи майбутню професію, абітурієнти схиляються у своєму виборі не до своїх істинних інтересів і талантів, а до того, що модно, популярно або приносить більший дохід.

В наслідок цього не всі студенти доучуються в рамках обраної спеціальності. Великий відсоток людей відкрито заявляє про те, що їх стомлює робота, яка їм не подобається. Життя таких людей перетворюється в справжню муку і біг по колу: дім-робота, робота-дім. Частина людей не признаються в цьому явно іншим або навіть собі, але кожен день, повертаючись додому з роботи, почувають втому... в першу чергу психологічну. А це відбирає сили людини, необхідні для того істинно важливого, для чого він прийшов у цей світ.

І причиною всього цього був одного разу зроблений вибір, який змінити вже не можна, так як цінний відповідальний момент пройшов.

“Доля - це не справа випадку, а результат вибору. Долю не очікують, її створюють.”

Вільям Брайан

Що таке вибір?

Все починається з вибору. Відповідно до словника, вибір — дозвіл невизначеності в діяльності людини в умовах множинності альтернатив шляхом прийняття на себе відповідальності за реалізацію однієї з наявних можливостей.

Вибір супроводжує нас по життю з перших свідомих кроків, дій, перших самостійних рішень. Про філософію вибору, якщо це можна так назвати, ми знаємо з дитинства. Пам'ятаєте, у казках на шляху головного героя часто зустрічався камінь на роздоріжжі з покажчиками в різні сторони і попередженням, що трапиться з людиною, якщо він вибере той чи інший напрямок.

Вибирають завжди між чимось і чимось. Або між кимось і кимось. Але сам вибір — це завжди лише низка обставин, дій, мотивацій і переваг з наступним за всім цим результатом.

Але недостатньо просто зробити вибір. Вибираючи, ми подумки оцінюємо наслідки вибору, його позитивні та/або негативні сторони. Іноді це виходить навіть несвідомо, але ми майже завжди очікуємо, що зроблений нами вибір принесе нам користь тієї чи іншої області. Тобто, пов'язуємо результати свого вибору з проявами у зовнішньому світі.

Можна виділити кілька видів або рівнів вибору:

  • Простий вибір — в ситуації заданості як альтернатив, так і критеріїв для їх порівняння.
  • Смисловий вибір — в ситуації заданості альтернатив, але необхідності самостійної побудови загальної системи критеріїв для їх порівняння і рішення задачі на смисл кожної з них.
  • Екзистенційний вибір — у ситуації, коли не тільки критерії переваги, але і самі альтернативи не задані, а повинні бути побудовані самим суб'єктом.

Експериментальні дослідження і клінічний досвід свідчать про правомірність розгляду вибору, особливо до його вищих, найбільш складних форм, як особливого роду внутрішньої діяльності, що має свою мотивацію, інструментальні засоби та динаміку формування і розгортання.

Велику роль у процесі вибору відіграє свідомість, від активності якої залежить можливість людини виявити альтернативні способи та варіанти дії. Ключовою ланкою вибору, однак, є не пошук, аналіз і порівняння альтернатив, а внутрішнє прийняття відповідальності за реалізацію однієї з них.

Враховуючи подвійність природи людини, вибір можна розглядати в контексті проблеми вирішення моральних конфліктів, боротьби мотивів, добра і зла, піднесеного і ницого в людині. І в цьому полягає свобода людини — право вибору. Людина, стає вільною, стає непідконтрольною системі матерії.

Для того щоб краще зрозуміти, чим по своїй суті є вибір, звернемося до цитати з книги Анастасії Нових "АллатРа":


Ріґден: Те, що ми вважаємо власною волею — це ілюзія нашого сприйняття з позиції мислення індивідуального розуму тримірного виміру. Якщо розглядати на нашому прикладі, людина всього-навсього своїм вибором активує вхідні в неї потоки інформації та витрачає свою життєву силу на втілення цієї Волі. Воля, чи то вихідна від Духовного начала (світу Бога), чи вихідна від Тваринного начала (Тваринного розуму) — це сила ззовні, точніше сказати, це інформаційна програма, впроваджена в якусь структуру, яка її і виконує. Підміна від Тваринного розуму полягає в тому, що Особистість людини сприймає форми проявів однієї з цих двох глобальних сил, як власну волю, якої насправді вона не має.

Анастасія: Інакше кажучи, те, що людина вважає власною волею і непомірно цим пишається, такою не є. Це всього лише сила, що увішла у неї ззовні за допомогою інформації, яку вона вибрала. Вона активує в ній почуття, емоції, думки, які штовхають її на ті або інші дії в рамках програми цієї Волі, що пов’язана з витратами життєвої енергії.

Ріґден: Цілком правильно. Люди, перебуваючи під впливом гордині від Тваринного начала, люблять уподібнювати себе до вищих сил, наділених власною Волею. Але далеко не кожен задається запитаннями: «З чиєї волі насправді здійснюється та або інша дія?», «Хто підштовхує на ці думки?», «Хто породжує ті чи інші бажання?», «Хто в мені протистоїть і кому?», «Хто ставить запитання, і хто на них відповідає?». І вже зовсім одиниці тих, хто розбирається в собі, розуміючи процес протистояння між Тваринним началом і Духовним началом, між Волею, що йде від духовного світу, і Волею від Тваринного розуму. Звичайно, Тваринний розум сильний, але це не порівняти з основною силою зі світу Бога. Якщо така явно проявляється, Тваринний розум не має сил протистояти їй прямо, але здатен відволікати її Провідника (людину, що йде духовним шляхом) своїми «дурничками», щоб збити з правильного напрямку, зачепити якимись черговими ілюзіями і так далі. Зачатки прояву волі у плані творення з'являються в людини тільки тоді, коли вона, визріваючи духовно, виходить з-під влади Тваринного розуму, тобто із шостого виміру, потрапляючи в сьомий. І то, це буде не прояв «волі» як такої у нинішньому людському розумінні, а просто нова якість і розширення можливостей Провідника божественної Волі.

Анастасія: Так, такі підміни від Тваринного розуму супроводжують людину, як істоту, що живе в матеріальному світі, на кожному кроці. Якщо людина не працює над собою, вона просто на вітер розтрачує своє життя на матеріальні бажання, на тимчасове і смертне.

Ріґден: З одного боку, звичайна людина прагне впливати на події свого життя, прагне змін долі в кращий бік. Але все це потреби духовного боку, які її мозок з успіхом перевертає у бік Тваринного начала. Внаслідок такого «переверненого» розуміння, людина замість духовної свободи вже прагне «свободи» у рамках матерії: багатства, слави, задоволення свого егоїзму, повної чаші свого тимчасового буття. Якщо людина тривалий час концентрується на своїх матеріальних бажаннях, з року в рік докладає багато зусиль до їхнього виконання, то рано чи пізно відбувається ланцюжок подій, який приводить до бажаного результату, навіть коли він на той час стає людині вже й не потрібним. Іншими словами, Особистість може проявляти певний вплив у тримірному вимірі, досягати бажаного, але цей процес супроводжується величезними витратами сили, енергії і тривалий у часі. Але тут питання в іншому, чи варто життя і свої колосальні можливості витрачати на досягнення тимчасових матеріальних бажань тіла?

Що таке розумна Особистість? У новій конструкції, в новому тілі, формується і нова Особистість — це ким відчуває себе при житті будь-яка людина, той, хто здійснює вибір між Духовним і Тваринним началами, аналізує, робить висновки, накопичує особистий багаж чуттєво-емоційних домінант."

Отже ми не можемо нічого вибрати з власної волі. Ми лише спостерігаємо за подіями і вибір людини полягає в тому, яким йому бути в даний момент. Не в майбутньому або минулому, а тільки тут і зараз. Іншого часу у нас немає.

Дуальність природи людини передбачає вибір служіння, чию волю проводити. Вибір, чи будемо ми провідниками світу духовного чи матеріального світу, відображає нашу свободу від прихильності до рівня тривимірності і думок, які зациклюють людину на бажаннях і емоціях, продиктованих потребами тіла і свідомістю.

Шекспірівське «бути чи не бути» ставить нас перед постійним екзистенціальним (існуючий в основі світу, що проявляється в реальності і не залежить від волі людини; пов'язаний з буттям, з існуванням людини) вибором – вибрати життя істинне і вічне або тимчасове ілюзорне існування.

Виходить, що немає в житті ні дрібниць, ні випадковостей. Коли стоїть питання життя або забуття — немає місця оцінці ситуації. Важлива кожна секунда, яка дає шанс і можливість стати Людиною. І справжня потреба людини полягає в тому, щоб отримувати досвід і вибирати той шлях, який веде до розвитку Особистості.

Кожен з нас потрапив якимось чином на сьогоднішній день, в цей момент.

Пам'ятайте початкові питання...
Що я вибираю? Як я вибираю? На підставі чого я вибираю? Хто я? Куди йду?


І ЗАРАЗ саме той момент, в який ви робите ВИБІР.

Продовження статті

Автор: Тетяна


ЦЕ ЦІКАВО
109

Залишити коментар