Матеріальний світ не існує. Принцип голографічного всесвіту

Матеріальний світ не існує. Принцип голографічного всесвіту

У 1992 році в світ вийшла книга Майкла Талбота «Голографічний Всесвіт», заснована на гіпотезах двох вчених – фізика Девіда Бома і нейрофізіолога Карла Прибрама. Інформація, викладена в цій книзі, випередила свій час, хоча і була відома ще в сиву давнину.

Тема, піднята в книзі, дуже цікава, при тому, що не знайшла широкого поширення в наукових колах. Однак, після виходу книги А. Нових «АллатРа» і доповіді групи вчених «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА», ця інформація набуває нового сенсу і підтверджується.

 

Всесвіт – це гігантська, ідеально деталізована голограма

Матеріальний світ – від електронів до зірок в нічному небі – це ніщо, порожнеча, яка є лише проекцією. Всесвіт – це голограма, де кожна частина несе інформацію про все і все в ній взаємозалежне і взаємопов'язане.

Девід Бом – піонер квантової фізики, стверджує, що існує більш глибокий рівень реальності, прихований від нас. Ілюзія розділеності присутня лише тому, що людська свідомість запрограмована бачити малу частину дійсності. Частинки, на його думку, є не окремими частинами, а гранями чогось єдиного і цілісного.

Якщо врахувати, що роздільність частинок – це лише ілюзія, можна сміливо стверджувати, що електрони лосося пов'язані з атомами вуглецю, що знаходяться в нашому мозку і зірками, що сяють у небі. По суті, всі поділи штучні, а матеріальний світ – це нерозривне павутиння.

«Чи можуть різні тіла складатися з одних і тих самих атомів? Так, можуть. Як з одних і тих самих літер пишуться різні книги.
Атоми є субстанціями, що не взаємодіють на інших і що не піддаються впливу. Розсіяні в порожнечі, коли вони наближаються один до одного або наскакують, або зачіпляються один за одного, то з цих конгломератів атомів одне здається водою, інше ‒ вогнем, третє ‒ рослиною, четверте ‒ людиною».

(З доповіді «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА»)

 

Чи існує час і простір?

У фантомному, голографічному світі немає часу і простору, адже у всесвіті, де ніщо не відокремлене одне від одного, де не має значення така характеристика як положення – минуле, теперішнє і майбутнє існують одночасно.

Наприклад, глядач дивиться фільм. Сама кінострічка, знята на плівку, що складається з безлічі дрібних кадрів, по суті, вже існує, тому сприйняття часу в ній є суб'єктивним. І, тим не менше, фільм має початок і кінець, в ньому є сюжетна лінія, яка розвивається в певному часовому періоді і має конкретну тривалість. Більш докладно про загадки часу можна прочитати в книзі «Езоосмос. Одвічний Шамбали».

«Так ось, це в людському розумінні існує поняття «минулого», тому що ми суб'єктивно судимо, перебуваючи в сьогоденні. А життя, по суті, є низка миттєвостей, обумовлених езоосмосом, тобто постійним внутрішнім поштовхом енергії По в сьогоденні. За межею поняття минулого, як втім, і майбутнього, як такого, немає».

(А. Нових, «Езоосмос. Одвічний Шамбали»)

 

Мозок – це голограма?

Девід Бом говорить, що на сьогоднішній день офіційна наука не має можливості точно встановити, що в собі несе голограма, але це не дає жодних причин не вірити в те, що вона являє собою ніщо, порожнечу. Швидше за все, підкреслює вчений, голографічний рівень реальності – це лише сходинка в нескінченній еволюції людини.

Бом в своїй думці далеко не самотній. Нейрофізіолог зі стенфордського університету Карл Прибрам також підтримує теорію голографічного всесвіту. До таких висновків він прийшов під час вивчення мозку. Численні експерименти показали, що в мозку немає ділянки, в якій би локалізувалась область, що відповідає за зберігання інформації. Навпаки, вона розподілена по всьому об'єму органу. Іншими словами, нейрофізіолог експериментальним шляхом прийшов до того, що мозок є нічим іншим, як голограмою, адже в кожному його шматочку міститься весь обсяг інформації.

Також теорія голографічності пояснює, як мозок може зберігати величезну кількість інформації в такому невеликому обсязі. Вчені припускають, що за все життя мозок здатний зберегти близько 10 мільярдів біт інформації.

Тут варто згадати особливості голограм – високу щільність запису. Змінюючи кут, під яким лазери висвітлюють фотоплівку, на одній і тій самій поверхні можна записати безліч різноманітних зображень. Один сантиметр кубічний плівки, так само, як і мозок, може зберігати до 10 мільярдів біт інформації.

Ще одна цікава властивість голограми – взаємозв'язок всіх ділянок. Мозок працює за тим же принципом – кожна ділянка інформації миттєво корелюється з усіма іншими.

Однак місцезнаходження пам'яті в мозку – далеко не єдина загадка. Інша – як саме мозок може переробляти таку величезну кількість частот, які сприймаються нашими органами чуття, в уявлення про світ. Цікаво, що кодування і декодування частот також притаманне голограмам. Голограма є певним передавальним пристроєм, який може перетворювати безглузді смуги в об'ємні зображення, і мозок, як можна логічно припустити, працює за такими самими законами.

Ствердження Карла Прибрама про те, що саме наш мозок створює тверду реальність, ґрунтуючись на вхідних частотах, також було доведено науково. Вчені виявили, що кожен орган має набагато більший діапазон сприйнятливості, ніж це вважалося раніше. Дослідники встановили, що очі здатні сприймати звукові частоти, від частот залежить нюх, і навіть клітини сприйнятливі до різних частот.

«– Так от, а що є наші хімічні елементи? Молекули, що складають клітину та існують за своїми біофізичними законами. Зауважте, навколо молекул знаходиться порожнеча. Заглиблюємося далі. Молекули складаються з атомів, між якими знову порожнеча. Атоми складаються з ядра та електронів, що обертаються навколо нього, між якими – порожнеча. Ядро атома знову-таки складається з елементарних часток – протонів і нейтронів, з тією ж властивою порожнечею між ними. Відзначимо, що різновид будь-якого хімічного елемента відрізняється числом нейтронів в атомному ядрі, тобто має властивість ізотопії. Протони і нейтрони, що формують ядро атома, складаються також з більш дрібних часток. І подивіться, кожного разу, коли фізики роблять черговий крок, їм відкривається новий рівень знань, що відсуває їхні умовні кордони за горизонт безкінечного пізнання. Просто наскільки у людини вистачило сил вдосконалити мікроскоп, настільки вона й пізнала природу мікросвіту. Я не буду далі перераховувати, що на що поділяється, та кінець кінцем поділ завершується абсолютною порожнечею, з якої все зароджується. Вона існує всюди – і в мікросвіті, і в макросвіті. Це і є чиста енергія, яка називається енергією По і яка складає єдине поле взаємодії всіх різновидів енергій і, відповідно, матерії, що з них виникає. Тому й говориться, що Бог всюдисущий. Саме імпульси енергії  По породжують хвилі, що змінюють кривизну матеріального простору і часу. Тобто в глибині своєї суті всяка матерія є сукупністю певного виду хвиль та існує за законами хвильової природи».  

(А. Нових, «Сенсей. Одвічний Шамбали»)

 

Чи існує об'єктивна реальність ?

Східні вчення здавна стверджували, що матерія, тобто майя – це ілюзія. Нам лише здається, що ми рухаємося і здійснюємо якісь дії в цьому матеріальному світі. За фактом: ми приймачі в морі різноманітних частот і вся інформація, яку ми отримуємо з цього джерела, є лише певним рівнем в еволюції.

Багато вчених роблять висновок, що в умовах голографічної парадигми зрозумілими стають багато метафізичних феноменів. Так, наприклад, телепатія може бути лише однією з голографічних особливостей. Тепер стає набагато зрозуміліше, яким чином інформація передається від однієї свідомості до іншої і дозволяє «діставати» дані з далекого минулого або багатоваріантного майбутнього.
У практиці деяких вчених були випадки, коли люди, перебуваючи в стані зміненої свідомості, в деталях розповідали про події, які давно відбулися, наприклад, про знамениту сцену з індуської міфології.

Зокрема, Станіслав Гроф – психіатр і дослідник незвичайних станів свідомості, стверджує, що свідомість – це частина континууму, лабіринт, який має зв'язок не лише з кожною окремою свідомістю, а й з усім живим на цій планеті. Чи це не підтверджує наявність загального септонного поля?

«Септонне поле ‒ це загальне універсальне поле, завдяки якому відбуваються всі фундаментальні взаємодії у матеріальному світі. Воно знаходиться в основі будь-якого явища, процесу, об'єкта та їх складових. Власне септонне поле притаманне як об'єктам макросвіту, так і об'єктам мікросвіту. Це загальне поле, яке об'єднує їх в своїй основі, оскільки реальна частинка По і фантомна частинка По складаються з елементів цього поля ‒ септонів. Саме це універсальне поле визначає поведінку складних систем. Знання про септонне поле є ключовими для розуміння матеріального світу на всіх рівнях його існування. Вони відповідають на такі питання, наприклад, що таке час, простір, гравітація, електромагнетизм, природа електричного струму, що саме змушує частинки, об'єкти рухатися і боротися за життя, взаємодіяти між собою. Знаючи принцип роботи септонного поля, можна зрозуміти, як відбувається процес передачі інформації, її кодування і декодування різними системами тощо. Володіючи відомостями, як функціонує септонне поле різних об'єктів, у тому числі людини, можна зрозуміти, як відбувається процес зародження думок.

Септонне поле (Тваринний розум) ‒ це самоусвідомлююча вища за організацією розумна структура матерії, яка сприймає себе «що живе в реальному світі». Про неї згадувалося із найдавніших часів як про всепроникну силу, яка бере свій початок у матеріальному світі, як про його Вищий розум, як про якусь всеосяжну, головуючу в цьому матеріальному світі Сутність (Тваринний розум), яка протилежна за функціями духовному світу. А про свідомість людини ‒ як про матеріальну частину цієї розумної структури, яка протиставлялася нематеріальній частині людини ‒ духовному началу (душі)».

(З доповіді «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА»)

Психолог коледжу в Вірджинії, Кейт Флойд, говорить про те, що, якщо матеріальний світ – це голограма, то не можна стверджувати, що свідомість – це функція мозку. Швидше, навпаки – мозок є проекцією свідомості, як і все інше в цьому світі.

Сучасна наука не може пояснити подібні явища. Однак вони стають цілком логічними, якщо прийняти той факт, що всесвіт – це голографічна проекція.

Те, що ми вважаємо об'єктивною реальністю, є лише полотном, що очікує, поки ми накреслимо на ньому картину, зумовивши подальший розвиток подій своїм глобальним вибором.

Якщо прийняти за основу голографічність матеріального світу, речі, які ще вчора здавалися науковою фантастикою, сьогодні знаходять абсолютно інший зміст:

«Уже зараз, завдяки знанням СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, ведуться наукові дослідження у багатьох напрямах, зокрема і в галузі новітніх біотехнологій, які дозволяють відтворювати різні живі організми, чи то дрібну двокрилу комаху – мошку, чи велику тварину. У перспективі можна покращувати і навіть створювати абсолютно нові живі організми із заданими характеристиками та властивостями.

Безумовно, це один із магістральних напрямків науково-технічного прогресу, який сприятиме прискоренню рішень багатьох завдань, наприклад, у галузі забезпечення продовольством, у поліпшенні екології, якості медицини та медичного обслуговування. Під впливом новітньої біотехнології, заснованої на знаннях СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, медицина може стати точною наукою. Причому з чітким розумінням процесів, що відбуваються в живому організмі не тільки на рівні молекулярних і генетичних процесів, а й на рівні взаємозв'язку елементарних частинок. Вже зараз розробки вчених Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» вказують на те, що пролонгування людського життя за видову межу – абсолютна реальність сьогодення».

Але все це стане можливим тільки в тому випадку, якщо суспільство обере духовний вектор розвитку, на чолі якого стане дружба і загальне об'єднання на основі взаємодопомоги, любові і високих моральних принципів. Все в наших з вами руках.

 

Ольга Чорна

 

Джерело: http://galactic.org.ua/pr-nep/Fiz-4.htm

 

Знайшли друкарську помилку? Виділіть фрагмент і натисніть Ctrl + Enter.


Це цікаво 187 В закладки

Підписатися на новиниМатеріальний світ не існує. Принцип голографічного всесвіту - Рейтинг теми: 5.00 з 5.00 проголосувавших: 187
Схожі статті:Напуття дня

Поки в душі живе любов, – розлука неможлива. Анастасія Нових, "Сенсей-ІІ"

Коментарі
 • Вася

  28.04.2018 07:25

  У всего этого есть и другое объяснение, менее фантастичное. Но общая суть верна. Времени нет, расстояния обманчивы, БВ никогда не было, Вселенная это единое целое на уровне тонкого мира (энергии), материя вторична это одно из проявлений устойчивых состояний энергии. Всё это чёрная дыра с ядром в центре, а окружающий мир представляет из себя оболочку или тор вокруг центрального ядра.

  Відповісти
 • Екатерина

  30.10.2017 08:36

  Статья классная.  Интересно,  логично и понятно. Хотя речь идет не о шаблонных и принятых в обществе представлениях 

  Відповісти
 • BERG

  28.08.2017 10:07

  Спасибо большое за статью! Кстати знаменитый учёный Черниговская так же утверждает что материальный мир не существует, все что мы видим на самом деле существует только в нашей голове )))

  Відповісти
 • miraz7777

  25.08.2017 10:30

  Спасибо за статью.

  Постепенно, в том числе благодаря таким статьям, информация “доходит” до восприятия и распаковывается у каждого на своем уровне.

  Відповісти
Залишити коментар
AllatRa.TV онлайн

Творимо разом


Архів матеріалів

Розсилка актуальних новин порталу «АЛЛАТРА Вісті», «АЛЛАТРА ТВ» та інших проектів МГР «АЛЛАТРА»

Концепція