Міжнародна журналістика нового формату

Міжнародна журналістика нового формату
Журналістика є одним із ключових видів діяльності, своєрідним інструментом, який формує суспільні погляди, настрої, думки і об'єднує людей в єдиному штучному інформаційному полі.
У наш час ми все частіше стикаємося з підмінами фундаментальних основ журналістської діяльності, таких як свобода слова, поняття професіоналізму, внутрішнього редактора, неупередженості та ін. Як наслідок, інструмент, який покликаний формувати в суспільстві творчий вектор мислення шляхом популяризації добрих справ, позитивних прикладів і вчинків людей, а при необхідності сповіщати про кризові ситуації із зазначенням найбільш сприятливого варіанту виходу з них, діє явно в протилежному напрямку. Чи не настав час самому суспільству вирішувати і брати активну участь в зміні формату світової журналістики?
Завдяки діяльності соціально-відповідальних людей, міжнародна журналістика нового формату (в тому числі всенародний проект АЛЛАТРА-ЖУРНАЛІСТИКА) з кожним днем невпинно набирає оберти і поширюється по всій планеті за допомогою тиражування творчих, добрих новин. Творча журналістика покликана згуртувати світове співтовариство в єдиному прагненні - духовно-моральному оздоровленні людства.

Пражурналістика. Інформація = громадська думка
Журналістика передбачає активний інформаційний обмін серед людейЗ самої своєї появи засоби масової інформації слугували інструментом фокусування ваги суспільства на затвердженні певних поглядів і наукових теорій. Журналістика передбачає активний інформаційний обмін між людьми. Саме слово «журнал» згідно етимологічного словника Макса Фасмера походить з французької journal від середньо- латинського diurnālis, diurnālе — «щоденна звістка, вість». Насамперед, журналіст — це допитлива людина, яка прагне дізнатися про все, що відбувається в навколишньому світі.
Світова журналістика сягає своїм корінням у глибину віків, як спосіб реалізації потреби в обміні важливою інформацією і досвідом. До витоків пражурналістики можна віднести давню міфологію, літературу, археологічні знахідки з настінними та іншими написами, а також риторику, філософію, історію і таке інше. Для загального розвитку і розуміння картини існуючого штучного інформаційного простору досить корисно самостійно відстежити історію журналістики. В цьому випадку можна виявити чіткий взаємозв'язок між появою жрецької, політичної структур і розвитком сфери інформаційного оповіщення все більшої кількості людей, як способу формування їх світогляду. Значущу роль в просуванні тієї чи іншої ідеології в маси відводили ораторському мистецтву. Наприклад, публічні виступи відомих ораторів Цицерона (Рим) і Демосфена (Греція) — наглядний приклад пражурналістики, що формує інформаційне поле, думки, спонукає до тієї або іншої дії групи слухачів.
Одні з перших сучасних газетПрообразом сучасних газет є давньоєгипетські папіруси, дерев'яні або глиняні дощечки, на яких писалися різноманітні повідомлення. Найбільш відомими є рукописні зведення новин часів Юлія Цезаря «Acta Senatus» і «Acta diurnal populi Romani», які наносилися на покриті гіпсом дощечки. Римське видання - «Acta» - виконувалося на дошках, покритих гіпсом, і в письмових копіях розсилалось в інші населені пункти Римської імперії. В Японії роль «газети» виконували обпалені глиняні дошки з відбитками, наприклад «газета» «Іоміурі каварабан» (1615 р.).
Таким чином, давню журналістику, як і сучасну, можна назвати своєрідною творчою розвідкою, попередженням тієї чи іншої ситуації, пошуком конструктивних рішень. Відомо, що інформація становить громадську думку. Тому те, яка інформація транслюється і чому ми найбільше приділяємо увагу, те і продукується в нашому з вами повсякденному житті.
Журналістика як інструмент для творіння
«Довіряй, але перевіряй», - говорить народна мудрість. У наші дні ми все частіше зустрічаємося з явищем беззастережної довіри новинам того чи іншого ЗМІ, скам'янілим сентенціям і шаблонам, минаючи всебічний аналіз запропонованої інформації. Можливо, частково це відбувається через високі темпи життя цивілізації і пов'язаним з цим незліченним потоком інформації. Але, як показує історія, такий безвідповідальний підхід призводить до наслідків глобального масштабу. У нещодавно опублікованій доповіді «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА» описаний яскравий приклад, коли завдяки використанню ЗМІ як засобу пропаганди, і бездіяльності громадськості відбулися фундаментальні підміни. Це стосується безапеляційного твердження «істинності» теорії відносності Ейнштейна і насадження ідеї, що ефіру не існує.
«І, як наслідок, розвиток фізики в цьому перспективному напрямку з вивчення властивостей ефіру загальмувався на сторіччя, а в науці в пріоритетних напрямках залишилося лише те, що давало військову перевагу правителям і доходи олігархам. Сьогодні залишки колишніх знань про ефір існують у рамках трактування традиційної науки або на рівні філософських міркувань «про примітивні знання минулого», та й то зі спотворенням та нерозумінням суті, або втиснуті в обмежувальні рамки клейма «окультних стародавніх інтерпретацій».»
Як наслідок такої деструктивної діяльності, в свідомість громадськості було впроваджено популярну думку про «енергетичну кризу», почалася активна популяризація споживчого формату мислення. Тому, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому, одним із завдань суспільства має стати верховенство духовно-моральних цінностей, в тому числі і в ЗМІ, а також популяризація процесу пізнання. Адже людиною, яка бачить цілісну картину світу з позиції Спостерігача від Духовного начала і знайома з основами Науки АЛЛАТРА, неможливо маніпулювати. На сьогоднішній день кожна розсудлива людина, яка прочитала доповідь «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА», незалежно від рівня своєї освіти, може усвідомити ілюзорність нав'язаних їй стереотипів і догм. Для цього потрібно всього лише не обмежувати себе рамками новин, піднесених тим чи іншим ЗМІ, а самостійно осягати істину, поширювати її. Тобто, по суті, використовувати журналістику як інструмент для творіння.
«Можливості та перспективи, які відкриває СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА, звільняють людину від матеріальної залежності, тобто сприяють скасуванню будь-якого споживацького ладу.»
Вона розкриває можливості для вирішення питань забезпечення життєво-необхідними ресурсами (водою, їжею, одягом, теплом і ін.) кожної людини незалежно від кліматичних та інших зовнішніх умов. І зараз, як ніколи, важливо про це говорити в усіх існуючих ЗМІ, тим самим, переорієнтувавши їх на служіння інтересам духовного становлення суспільства.

Свобода слова - це вільність чи відповідальність? Професіоналізм журналіста
У справжній науці, як і в будь-якій професії, немає «авторитетів» і бути не може, так як діяльність справжньої Людини, професіонала в будь-якій сфері - це процес пізнання Істини, а не засіб досягнення влади. Тому вільні ЗМІ формують по-справжньому Вільні люди, тобто люди, що мають в пріоритеті духовні цінності.

Професійні журналісти, диктори можуть доносити новини в абсолютно іншій якостіЯкщо у людини є внутрішнє прагнення правдиво інформувати громадськість, то цьому ніщо не може перешкодити. Професійні журналісти, диктори, незалежно від спонсоруючих сторін, можуть доносити новини в зовсім іншій якості. Наприклад, не боятися виключати емоційні складові, в процесі озвучування тексту переносити акценти на інші слова, а десь опустити інформацію негативного характеру. Такі, здавалося б, незначні дії здатні докорінно змінити картину сприйняття глядача. Також вони приносять неоціненну користь самому журналісту, його духовному розвитку: людина починає свідомо контролювати потік інформації, що подається.
Найчастіше ми також стикаємося з нерозумінням або невірним трактуванням поняття «свобода слова» в журналістиці. Розуміння свободи слова в першу чергу залежить від рівня внутрішнього розвитку людини, її духовності. Адже свобода слова не є правом на вседозволеність. Свобода слова — це відповідальність повідомляти населенню достовірну інформацію, підтверджену різними джерелами. Інформацію, вільну від домислів або "замовних" новин, вигідних певним колам осіб, бо професія істинного журналіста передбачає кришталеву чесність і перш за все перед самим собою, своєю Совістю. При цьому журналіст стежить за тим, до чого закликає характер новини, усвідомлює масштабність наслідків викладеної інформації і пропонує творчі шляхи вирішення тієї чи іншої ситуації. Цей своєрідний внутрішній редактор з позиції духовного Спостерігача, можна сказати, і визначає фактичний професіоналізм журналіста.
Хто такий журналіст творчого суспільства?
Інформація є невід'ємною частиною життя не тільки кожної людини, але і всього матеріального світу. Все складається з інформації. Про це знали попередні цивілізації, про це все частіше говорить сучасна наука.
Журналіст творячого суспільстваВиходячи з елементарних фундаментальних принципів, кожен з нас є своєрідним носієм і провідником інформації, тобто, по суті, журналістом. Щодня ми спілкуємось з безліччю людей, ділимося новинами, які нас зацікавили, даємо аналіз різних ситуацій. Процес такого спілкування настільки природний, що не викликає жодних складнощів. Тому журналістом творчого суспільства є кожна одиниця цього суспільства, тобто усвідомлена, допитлива людина, яка самостійно аналізує достовірність запропонованої їй в ЗМІ інформації і поширює новини, що закликають до духовної складової людей.
Цікаво, що популярна фраза «змінишся ти — зміниться і весь світ» є не метафорою, а основним законом. Це стає зрозуміло, коли знаєш принцип фрактальності Всесвіту і інформацію, викладену в доповіді «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА». Наприклад, відомо, що кожен фрактал розбивається на нескінченно малі частини, але при цьому відображає властивості цілого. При зміні візерунка одного фракталу, відповідно до нього змінюється загальна структура всього візерунку. Даний фізичний принцип ілюструє, що людині треба прагнути змінити не зовнішні умови і весь світ, а просто почати з себе, навчитися самій бути Людиною дії, щодня перемагати свої страхи, шаблонні установки, привносити через себе більше доброго і світлого в цей світ.
У світовому співтоваристві спостерігається нестача правдивої інформації про суть явищ. У зв'язку з цим інтернет-технології і жанр журналістики є простим, але дієвим способом поширення знань серед широкого кола громадськості. Але щоб використовувати потенціал цього напрямку, необхідна активна участь кожної людини, яка доторкнулась до зерен початкових знань.
«...Людям  властиве  наслідування  та  асоціативне  мислення.  Але  важливіше  самому  ставати  Людиною,  а  не  витрачати цінний  час  на  пошуки  того,  хто  прагне  цього  ж.  Набагато  більшу користь  людина,  як  Особистість,  зможе  принести собі  й  суспільству,  коли  сама  стане  прикладом  для  інших.»
з книги «АллатРа»

Тому, шановний читачу, хто, якщо не ти?
Аріна Калініна

ЦЕ ЦІКАВО
174

Коментарі (6)
 • А
  Антонина

  Ребята, учатники движения в Германии решили перевести и опубликовать в первой газете Добро там где ты на немецком языке. Делаем сейчас перевод, и каждое слово из статьи отзывается, и понимания о важности журналистики нового формата становятся всё более крепкими и объёмными. Раньше недооценивала это. Сейчас хочется этим делиться и вносиь свой посильный вклад в распространение этого большого всенародного дела. Большая благодарность.

 • А
  Алексей

  Спасибо за статью! Журналистика, безусловно, является важной профессией, поэтому я полностью согласен с тем, что она обязана быть созидательной!

 • А
  Анна Яковец

  Замечательная статья! Ведь есть же настоящие честные журналисты.  Хоть их мало но они есть. И возможно они типа будут  тем хорошим примером что поможет миру идти в правильном направлении.  Журналисты, от Вас ведь многое зависит..начните с себя..увидьте в себе настоящего Человека и работайте в ладах со своей совестью. И тогда монада перевернется. ..от Вас зависит многое!

 • J
  Josephma

  Раньше я думал иначе, благодарю за информацию.

 • a
  aleksandrova

  Вот уж действительно свобода слова - это ответственность! Ну ничего, всё в наших руках. Надо не плеваться в телевизор, если что-то не нравится, так начни с себя. Почаще задавать себе вопрос: “А что лично я сделал для того, чтобы новости были другими?”

 • С
  Сергей

  все верно написано - сми уже давно работают на карман правящей верхушки потому, что финансируются из этого кармана. И работать иначе они не будут потому, что кушать хочется. изменить ситуацию может лишь общество т.е. социально-активные небезразличные к своей судьбе и судьбе окружающих люди. ведь каждому найдется чем поделиться полезным, а инструментов на сегодняшний день предостаточно. Взять один только интернет -  пиши статьи, общайся в форумах, веди блог или видео блог, снимай ролики, передачи, фильмы. Даже если не умеешь, но очень хочешь научиться для этого в том же интернете множество видео уроков - научиться можно чему угодно! Тот кто хочет, может больше, чем тот, кто может!!!

Залишити коментар