Новий погляд на несподівано швидке розширення Всесвіту

Новий погляд на несподівано швидке розширення Всесвіту

Дослідження американських астрономів підтверджують інформацію з книг Анастасії Нових. Швидкість розширення Всесвіту виявилася набагато вищою, ніж показували попередні розрахунки. Вчені дійшли висновку, що даний факт може вказувати на наявність якогось темного випромінювання або на неповноту теорії відносності. Стаття дослідників прийнята до публікації в Astrophysical Journal.

Американський астрофізик, нобелівський лауреат Адам Рісс (Adam Riess) зазначає, що дане відкриття може допомогти зрозуміти, чим є темна матерія, а також темна енергія і темне випромінювання. Це вважається досить важливим, оскільки за оцінками сучасних вчених, різні комбінації темної матерії складають більше 95% від загальної маси Всесвіту.

Раніше для вимірювання швидкості розширення Всесвіту вивчалися далекі наднові і використовувалися дані зондів WMAP і Planck, за допомогою яких вивчають мікрохвильове "відлуння" Великого Вибуху. У новому дослідженні астрофізики вирішили змінити тактику роботи і почали спостерігати за відносно близькими, змінними зірками сусідніх галактик. Ці зірки називають цефеїдами. Вони представляють інтерес для дослідників, оскільки їх пульсацію можна використовувати для точного обчислення відстаней до далеких космічних об'єктів. Група Адама Рісса за допомогою телескопа "Хаббл" спостерігала за такими зірками у 18 сусідніх галактиках, де недавно відбулися вибухи наднових першого типу. В результаті досліджень вдалося обчислити відстань до даних об'єктів, що допомогло уточнити значення постійної Хаббла і зменшити похибку при її обчисленні з 3% до 2,4%. У результаті виявилося, що дві галактики, що знаходяться одна від одної на відстані 3 мільйонів світлових років, розлітаються зі швидкістю 73 кілометри на секунду. Таким чином, був отриманий несподіваний результат: швидкість виявилася помітно вищою, ніж при підрахунках, отриманих за допомогою WMAP і Planck. Це значення швидкості не можуть пояснити існуючі наукові погляди про механізм зародження Всесвіту і природу темної енергії.

Фотографії NASA / ESA / A.Riess

Адам Рісс припускає, що така висока швидкість розширення Всесвіту може говорити про те, що в процесі "розгону", крім темної енергії, бере участь ще одна невидима субстанція. Вчений назвав її "темним випромінюванням" (dark radiation). На думку дослідників, це "випромінювання" за своїми властивостями схоже на так звані стерильні нейтрино, і воно існувало в перші дні життя Всесвіту, коли в ній переважала енергія, а не матерія. Вчені сподіваються, що подальші дослідження за допомогою телескопа "Хаббл" і підвищення точності спостережень допоможуть зрозуміти, чи дійсно потрібне "темне випромінювання" для пояснення несподіваних результатів у дослідженнях швидкості розширення Всесвіту.

Те, що Всесвіт не стоїть на місці, а поступово розширюється, в 1929 довів астроном Едвін Хаббл. Він зробив це відкриття, спостерігаючи за рухом далеких галактик. Наприкінці 1990-х років, досліджуючи наднові першого типу, астрофізикам вдалося з'ясувати, що Всесвіт розширюється не з постійною швидкістю, а з прискоренням. Тоді був зроблений висновок, що причиною цього є темна енергія.

Цікаво, що результати сучасних досліджень в області астрономії часто підтверджують інформацію з давніх переказів багатьох народів планети. Ці пам'ятники культури зберігають у собі вражаючу інформацію про народження Всесвіту за допомогою Первинного Звуку (який ще й досі спостерігається у вигляді фону певних випромінювань), а також знання про світоустрій. Досить згадати широко відомі космогонічні міфи догонів і бамбара. Частково зрозуміти інформацію, яку зберіг цей народ, вдалося зовсім недавно, завдяки відкриттям в астрономії. Але в міфах догонів збереглася і така інформація, що рівень розвитку сучасної фізики ще не в змозі дати їй наукове пояснення.

Повертаючись до питання розширення Всесвіту, варто відзначити, що результати нового дослідження підтверджують те, що було оприлюднено багато років тому в книгах Анастасії Нових, причому, зроблене відкриття є лише малою частиною знань, закладених в цих книгах. Так, наприклад, у книгах "Сенсей-IV" і "АллатРа" зазначається, що рух Всесвіту відбувається за спіраллю. Взагалі, спіралевидний хід руху є перспективним напрямком для вивчення, він проявляється у всіх процесах матеріального світу. Але найцікавіше, що в книгах письменниці описаний не лише процес зародження Всесвіту, а й надана інформація про те, що відбувається та відбудеться в результаті її розширення. Також у книгах дані цінні знання про силу, яка лежить в основі матерії та всіх її взаємодій, проведено аналіз сучасних наукових поглядів в області вивчення астрономічних явищ, аналіз стародавніх переказів з усього світу і багато іншого, що може стати поштовхом для епохальних відкриттів у сучасній науці .

Наприклад, у книзі "АллатРа" описана досить цікава інформація про загальну масу Всесвіту:

“Ріґден:... Кількість матерії (її обсяг, щільність тощо), та й сам факт її присутності у Всесвіті не впливають на загальну масу Всесвіту. Люди звикли сприймати матерію з властивою їй масою тільки з позиції тримірного простору. Але щоб глибше зрозуміти зміст цього питання, необхідно знати про багатомірність Всесвіту. Обсяг, щільність та інші характеристики видимої, тобто звичної для людей матерії у всій її різноманітності (включаючи і так звані нині «елементарні» частинки) змінюються вже у п'ятому вимірі. Але маса залишається незмінною, тому що є частиною загальної інформації про «життя» цієї матерії до шостого виміру включно. Маса матерії — це всього лише інформація про взаємодію однієї матерії з іншою в певних умовах. Як я вже казав, впорядкована інформація створює матерію, задає їй властивості, у тому числі й вагу. З урахуванням багатомірності матеріального Всесвіту, його маса завжди дорівнює нулю. Сумарна маса матерії у Всесвіті буде величезна лише для Спостерігачів третього, четвертого та п'ятого вимірів…

Анастасія: Маса Всесвіту дорівнює нулю? Це ж вказує на ілюзорність світу, як такого, про що говорилося в багатьох старовинних легендах народів світу…

Ріґден: Наука майбутнього, якщо вибере зазначений у твоїх книгах шлях, зможе впритул підійти до відповідей на питання про походження Всесвіту і його штучного створення”.

Читати продовження в книзі "АллатРа"

Згідно з існуючими в науці поглядами, "якщо прискорене розширення Всесвіту триватиме нескінченно, то в результаті галактики за межами нашого Надскупчення галактик рано чи пізно вийдуть за горизонт подій і стануть для нас невидимими, оскільки їхня відносна швидкість перевищить швидкість світла".

Є й інший погляд на процес розширення Всесвіту, який можна простежити в міфах народів світу, де говорилося і про скорочення днів, і про Первинний звук. У книзі "Сенсей-IV" можна прочитати наступне:

“– ... У найближчому майбутньому людство зіткнеться ще з одним феноменом Всесвіту. За рахунок зростаючого прискорення Всесвіту, в зв'язку з виснаженням сили Аллата людство буде відчувати стрімке скорочення часу. Феномен буде полягати в тому, що умовні двадцять чотири години на добу як були, так і залишаться, але час буде пролітати набагато швидше. І люди будуть відчувати це стрімке скорочення часових проміжків, як на фізичному рівні, так і на рівні інтуїтивного сприйняття.

– Так це буде пов'язане саме з розширенням Всесвіту? – уточнив Микола Андрійович.

– Так. Зі зростаючим прискоренням. Чим більше розширюється Всесвіт, тим швидше біжить час і так до повної анігіляції матерії”.

Завдяки вченим, які зацікавилися знаннями з книг А. Нових і почали вникати в їхню суть, недавно вийшла доповідь "СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА". Як написано в доповіді, основна закладка знань для наукових досліджень була зроблена автором у роботах "АллатРа" та "Езоосмос". У доповіді вчених інформація з книг автора доповнюється новими даними. Зокрема, з'являються такі поняття як езоосмічна решітка, септонне поле, септон, які є основоположними для розуміння процесів, що відбуваються у світі як на мікро-, так і на макрорівні.

“В основі матеріального Всесвіту знаходиться своєрідний «просторовий каркас», нематеріальна структура ‒ ЕЗООСМІЧНА РЕШІТКА. В уявленні жителя тримірного виміру ця енергетична «конструкція» в цілому нагадувала б за зовнішнім обрисом сильно сплощений об'єкт, приблизно схожий на плоску цеглину, висота бічної грані якої становить 1/72 від величини її основи. Іншими словами, езоосмічній решітці властива плоска геометрія. Можливість розширення матеріального Всесвіту обмежена розмірами езоосмічної решітки.

В межах езоосмічної решітки існує 72 виміри (примітка: докладніше про 72 виміри в книзі «АллатРа»). Все, що сучасною наукою іменується «матеріальним Всесвітом» існує лише в межах перших 6 вимірів, а решта 66 вимірів ‒ це, за своєю суттю, контролюючі надбудови, які стримують «матеріальний світ» у певних обмежувальних рамках ‒ шести вимірах. Згідно зі стародавніми знаннями, 66 вимірів (із 7 по 72 включно) теж належать до матеріального світу, але не є такими за своєю суттю.

За межами езоосмічної решітки, що також стверджується в стародавніх священних переказах різних народів світу, знаходиться духовний світ ‒ якісно інший світ, який не має нічого спільного з матеріальним світом, його законами і проблемами”.

З доповіді "СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА"

Детальніше про будову езоосмічної решітки читайте в онлайн-версії доповіді

Книги А. Нових і доповіді міжнародної групи вчених ALLATRA SCIENCE представляють інтерес для всебічного дослідження, вони збагачують сучасну науку, даючи їй напрямки для епохальних відкриттів і якісної зміни рівня розвитку нашої цивілізації. І як завжди, головним каменем спотикання залишається гординя людська. Чи готові прийняти ці знання, не вішаючи на них різні ярлики від Его і дійсно бути допитливими як діти?

У будь-якому випадку, головне пам'ятати, що "Справжня наука ‒ це процес пізнання істини, а не засіб досягнення влади".

Публікація дослідження "A 2.4% Determination of the Local Value of the Hubble Constant"

У статті використані фотографії NASA, матеріали сайту РІА Новини, цитати з книг Анастасії Нових.

Автор: Аріна Калініна


ЦЕ ЦІКАВО
256

Коментарі (7)
 • С
  Станислав

  ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
  ОШИБКА ХАББЛА

  С.Д.Брусин, Л.Д.Брусин, :

  лауреаты Международного
  научного фонда по фундаментальным исследованиям

             В 1929 году  известный астроном Хаббл наблюдениями
  установил, что  в спектре излучения соседних
  галактик квант света, излучаемый атомом, смещен по частоте в направлении
  красной части спектра по сравнению с аналогичным квантом, испущенным таким же
  атомом на Земле.

  Хаббл   взял на
  себя смелость интерпретировать это наблюдение как проявление эффекта Доплера

  ,
  а это означает, что все наблюдаемые соседние галактики удаляются от Земли, поскольку практически у всех галактических
  объектов за пределами Млечного Пути наблюдается именно красное    спектральное
  смещение. Отсюда  Хаббл   пришел
  к  главному следствию: Вселенная расширяется!                                                                                                                                                                                                                               
                         
                                                                                                                         

      Отметим, что красное смещение наблюдается  в любых  направлениях, из чего следует -  Земля является  центром Вселенной, что, по меньшей мере, странно.                                                                    

       Теперь рассмотрим справедливость объяснения красного смещения на основе эффекта Доплера. Известно, что спектральные линии элементов на ближайшей звезде - Солнце смещены относительно спектральных  линий соответствующих элементов на Земле в красную сторону спектра. И  это наблюдается все время, т.е. и тогда, когда Земля приближается к Солнцу (в этом случае согласно эффекту Доплера должно наблюдаться смещение в фиолетовую сторону спектра). Отсюда следует, что красное смещение нельзя объяснять на основе эффекта Доплера.  

            

  Теоретическое объяснение красного
  смещения спектральных линий Солнца

  в 1911 году дал Эйнштейн [1]. Согласно предложенной им
  теории оно вызвано тем, что гравитационный потенциал Солнца больше
  гравитационного потенциала Земли.
  Эйнштейн дал формулу зависимости красного смещения от разности
  гравитационных  потенциалов Солнца и
  Земли, которая подтвердилась экспериментально. А,  так как на поверхности Солнца (и других
  звезд) гравитационный потенциал больше, чем на поверхности Земли, то атомы
  элементов, спектр которых рассматривается
  на Солнце (и на других звездах), находятся в других условиях, т.е.
  элементы в районе Солнца (и других звезд) несколько отличаются от
  соответствующих элементов на Земле. Это и приводит к некоторому отличию
  излучаемой частоты элементами. Теперь понятно,
  почему все звезды дают красное смещение: гравитационный  потенциал звезд больше гравитационного
  потенциала Земли.

             Следовательно, красное
  смещение вызвано не движением звезд и галактик, а некоторым изменением частоты
  колебаний элементами при их нахождении в области с большим гравитационным
  потенциалом. Поэтому Хаббл неправильно применил эффект Доплера при объяснении
  красного смещения.

       Вывод: Неправильное понимание красного смещения привело Хаббла к принципиальной ошибке о расширении Вселенной. Расширение Вселенной необоснованно. 

  Литература:

      
  1. Альберт Эйнштейн. Собр. научных трудов, т. 1. М. “Наука”, 1965, с.
  170

 • K
  Ksenia

  тут до меня, что называется, “дошло”)) значит у них так резко скорость увеличилась потому... что они замеряли-то в разное время! Промежуток же несколько лет был, насколько я поняла. За это время скорость расширения уже увеличилась, поскольку она всегда нарастает. Не удивлюсь, если учёные через пару лет опять “уточнят” коэффициент)). И скорость снова окажется выше.

 • А
  Андрей

  “...две галактики, находящиеся друг от друга на расстоянии 3 миллионов световых лет, разлетаются со скоростью 73 километра в секунду”. Скорость расширения Вселенной впечатляет! Феномен сокращения времени и правда чувствуется. Спасибо за познавательную статью. Очень понравилась цитата в конце.

 • Л
  Леша

  Спасибо за статью! Ребятушки, а куда пропали кнопки соцсетей, нажимая на которые можно было бы поделиться статью в фейсбуке, ок, вк, твиттере и прочих? Раньше, насколько помню, были :-)

  А
  Админ

  Алексей, сейчас ведутся работы по обновлению сайта, поэтому возможно, что некоторое время кнопки не отображались. Сейчас уже всё работает. Спасибо за комментарий!

 • Ж
  Жека

  Да, вот так потом и читай “художественную литературу”.
  Книги А. Новых - это не только кладезь духовных знаний, но и предупреждение о грядущих событиях!

 • K
  Ksenia

  Познавательно)) ещё было бы интересно узнать, подтвердилась ли информация по чёрным дырам. В книге было сказано, что при нынешнем развитии технической базы это вполне реально доказать. Может кто-то встречал публикации по этой теме?

 • В
  Виталий

  Замечательная статья - информативная, наполненная и живая).

Залишити коментар