Про духовне звільнення у світових релігіях. Частина 2

Про духовне звільнення у світових релігіях. Частина 2

Світ Духовний, рівні серед рівних, Ангели, справжня свобода, знайти Життя, передача ВІД атеїстів До СВЯТОСТІПро духовне звільнення у світових релігіях. Частина 1

Продовження – Частина 2


Потреба до духовного звільнення в Особистості закладена від самого початку. 

Із передачі «НЕВИДИМИЙ СВІТ»

Це обов'язок людини — стати вільною, стати Ангелом.

Із передачі «ПЕРЕМОГА НАД СОБОЮ»


Про Душу

Цікаві знання про Душу є в книзі Анастасії Нових «Сенсей-IV»:

«Взагалі-то, поняття про душу, як таке, було присутнє у різних народів в різні часи, і душа людська іменувалася по-різному. Наприклад, у індійців в індуїзмі на санскриті це звучало як «атман». Точніше, душу називали «частинкою Атмана» (тобто частинкою Світової Душі), істинним «Я» людини, яке можна осягнути тільки на інтуїтивному рівні. У персів (в зороастризмі) безсмертна душа людини іменувалася як «фраваші» (до речі кажучи, це похідне слово від авестійських визначень «fra-vart» — «здійснювати вибір», і від «pra-vart-ti» — «передіснувати»), тобто те, що існує до народження людини і не вмирає після її смерті. Причому згадувалося, що фраваші, як уособлення душі, є жіночої статі. 

А зображувався як крилатий диск (фароар). До слова сказати, цей символ був відомий ще стародавнім єгиптянам. Вважалося, що при сходженні до благого бога Ахура-Мазди фраваші проходить три етапи — хумат, хукхт і хварест, що в перекладі зі стародавньої перської означає «блага думка», «благі слова», «блага справа».

Греки називали душу «псіхе» (psyche), що в своєму корені також означало «дихання». А поняття дихання у них зближувалося з вітром, крилатістю. І душу вони зображували не тільки у вигляді птаха, що летить, як єгиптяни, але й метелика, що так само як і душа відповідало слову «Псіхея». Пізніше це грецьке визначення перекочувало в латинську мову та стало вже іменуватися як «аніма» (anima, animus)...

«Душа» — це слово слов'янського походження, відоме багатьом європейським народам. Слов'янське слово «душа» утворене від старослов'янського слова «доуша»... душа у слов'ян означає безсмертну, зауважте, духовну істоту, яка наділена як волею, так і розумом. Це, в їхньому уявленні, щось безтілесне, тобто без плоті. Душа також трактується як життєво необхідна сутність людини, яка в той же час є самостійним, тобто окремим поняттям і від тіла, і від духа. Причому, зверніть увагу, «душа» у слов'ян — жіночого роду, яка вказує в своєму сакральному сенсі на первинність жіночого начала...».

В енциклопедії Споконвічних Знань книзі Анастасії Нових «АллатРа» дуже добре написано про те, що людина насправді відчуває, перебуваючи в цьому світі в фізичному тілі. Читаючи ці рядки, розумієш, що це Істина. Через цю книгу на невидимому рівні передається людині величезна неземна Любов, яка здатна подарувати справжню свободу від цього матеріального світу:

«Людина відчуває, що вона не просто двонога істота, що в ній є набагато більше, що її внутрішній світ інший і відрізняється від навколишнього. У ній є Душа — частинка ззовні — з духовного світу. У неї один вектор руху, одне бажання. Душа насправді прагне вирватися з цього світу. Вона прагне до Бога, у свій світ. Але в умовах матеріального світу це прагнення, це глибинне почуття, що йде з Душі, стикається зі свідомістю людини. А свідомість людини вже трактує ці сильні глибинні спонукання по-іншому, виходячи зі знань і досвіду, набутих в цьому житті. І ось тут важливу роль відіграє домінуючий світогляд людини, її Знання про світ і про себе».

Кожна Особистість при житті має шанс духовно звільнитися, з'єднавшись зі своєю Душею. Тобто в цьому світі будучи в тілі, Особистість вже починає Жити Духовним світом. А ось після смерті фізичного тіла Особистість повністю переходить в інший світ, Божественний, і продовжує своє життя там.

«Для духовно зрілої людини смерть фізичного тіла є, по суті, звільнення. Це всього лише перехід в якісно інший стан, стан істинної свободи у Вічності».

Анастасія Нових «АллатРа»

У книзі «АллатРа» також є унікальні Знання про невидиму для людського ока багатовимірну пірамідальну конструкцію людини, розповідається про двоїстість. Тобто йдеться про те, що складовими людини є матеріальна і духовна частина. Матеріальна складова — це свідомість і тіло, а ось духовна — це Особистість і Душа.

«Рігден: Основна складова людини, навколо якої і вибудувана вся її конструкція — це Душа, а Особистість в цій конструкції є модулем для духовної, якісно нової трансформації цієї сили. До речі, слово «модуль» в перекладі з латинської («modulus») означає «мала міра», «мірочка». Іншими словами, першооснова людини — це її духовна складова. Задум створення людини як розумної сутності з духовною першоосновою полягає у її духовному преображенні себе зі збереженням права вибору, створенні в умовах матеріального світу істинного провідника сил Духовного світу».

Із книги «АллатРа»

«Людина в цьому житті ніби спить і її розбудить смерть, так прокиньтеся ж до смерті». 

(Слова Алі ібн Абу Таліба)

Сучасні вчені проводять дослідження про те, що в людині є невидима частина — Душа. Наприклад, наявність у людини Душі підтверджується дослідженням лікаря МакДугалла, який у ході експерименту з'ясував, що після біологічної смерті тіло людини стає легшим в середньому на 21 грам.


книга АллатРа, фото Душі, фотографія Душі


А доктор природничих наук Еугенюс Кугіс з Інституту напівпровідників Академії наук Литви з'ясував, що в момент смерті тіло стає легшим від 3 до 7 грам, і, на його думку, це і є вагою душі.

«А в дійсності душа входить в людину на восьмий день. Це навіть можна реально зафіксувати. Душа, хоча й енергетична субстанція, але все ж, входячи в тіло, набуває властивості тонкої матерії. Тому вага новонародженого на восьмий день різко збільшується від 3 до 20 грам. А іноді, у виняткових випадках, і до 50 грам. Це реально можна зафіксувати, якщо точно контролювати вагу новонародженого, починаючи з сьомого дня, з урахуванням того що входить і виходить з нього. Тобто на восьмий день відбувається різкий стрибок у вазі новонародженого. Крім того, саме на восьмий день погляд у дитини стає «живим», променистим. Це неможливо не помітити».

Із книги Анастасії Нових «Сенсей»Тіло в момент смерті стає легшим, оскільки з нього виходить Душа разом з інформаційними оболонками, які розташовані навколо Душі, які можна зафіксувати. Але ось Душу ніяк не можна виміряти ніякими приладами, адже сама вона є нематеріальною, яка прийшла зі Світу Бога.

Однак сама людина як Особистість може відчувати Душу за допомогою своїх глибинних почуттів, злитися з нею і стати одним цілим з Духовним світом ще за життя матеріального тіла.

Часи Перехрестя

У Корані, Біблії та інших писаннях релігій світу згадується про останній Час, про Кінець часів. Ці значущі для всього людства часи будуть характеризуватися збільшенням природних катаклізмів, прискоренням часу, зростанням невігластва і безбожництва, рухом цивілізації по технократичному шляху розвитку. В історії людства ці часи повторюються раз у 12 тисяч років. 12 тисяч років — це цикл розвитку цивілізації, і він дається для того, щоб людство визначилося, якою дорогою йти. Якщо люди вибирають духовний шлях розвитку, то людство отримує ще шанс, шанс Духовного преображення.

Про Кінець часів дуже докладно розповідається в передачі за участю Ігоря Михайловича Данилова «СЕКС І ДУХОВНИЙ ШЛЯХ» (1:26:05), в якій ідеться про те, що в цей час, час Перехрестя, люди чекатимуть приходу Духовної Особистості, яку в релігіях називають по-різному. В ісламі — це Імам Махді, в християнстві — Утішитель, в зороастризмі — Саошьянт, в буддизмі — Майтрейя, який відновить чисті Знання і навчить людей Істині. Але тільки тих з людей, хто буде відкритий прийняти її.


два шляхи людства, вибір людей, шлях до Життя, шлях до смерті, прихід Каїм, суть життя людини, царство з Аллахом, Зов Махді


В одному з Хадисів про Імама Махді (Каїмі) написано так:

«Він витягне Тору та інші Божественні книги з печер, і буде судити серед віруючих Тори згідно Тори, серед віруючих Євангелія згідно з Євангелієм, серед віруючих Корану, згідно Корану. Це універсальне посвячення Імамом всіх людей в секрети виникнення і початку їхніх власних релігій, і це знання без сумнівів, добре описується терміном «Махді» («ведучий»), названим так, тому що Він той, Хто буде вести нас до Істини».

Аль-Му'мані, виб. пр., стор. 342, «Куа'ім (Махді)»

Повідомляється, що (одного разу) Анас, хай буде задоволений ним Аллах, сказав:

«Я передам вам такий хадис, якого після мене не передасть уже ніхто. Я чув, як посланник Аллаха, нехай благословить його Аллах і вітає, сказав: «Ознака близькості Часу цього стане те, що (кількість) знань зменшиться, а невігластво і перелюбства отримають (широке) поширення, і зросте кількість жінок, а кількість чоловіків скоротиться (до такої міри), що на п'ятдесят жінок припадатиме (тільки) один чоловік, який опікує їх».

Зараз багато джерел ЗМІ говорять про те, що збуваються пророцтва про прихід Імама Махді. Люди бачать, що останні часи настали, але не всі впізнають Махді. Однак у ще одному Хадисі є такі цікаві рядки про те, що Імам Махді буде пов'язаний з людьми, що пішли за Ним, за допомогою чуттєвого сприйняття.


пришестя Куаіма, Джа`фар, віруючі, Бог, посланник, Аль-кулаймі, аль-Равда


Також дуже наочно про чуттєвий зв'язок між Куа'імом і людьми, про Зов Махді, який можуть відчути всі люди, написано в Корані.


Милостивий Аллах, смиренні, послідовники, поклик Аллаха, Коран, Сура, Та Ха, аят, переклад Османова


Як і мусульмани очікують приходу Махді, так і християни всього світу очікують приходу Утішителя. Зветься Він у релігіях по-різному, але суть Його одна. І це — відродження у світі Любові, Єдності, шанс побудови в суспільстві Золотого тисячоліття.


прихід Утішителя, Утішитель, Дух Святий, посланник Бога, нагадування, Євангеліє, від Іоанна, Біблія


Дуже відрадно усвідомлювати, що зараз часи Перехрестя, останні часи, часи Вибору людського, якою дорогою піти: по дорозі Добра чи невігластва? Що Вибере людина: набути життя Вічне в Богові, в безкінечній Любові і стати Ангелом чи животіти в ілюзіях і спокусах цього тлінного світу і в кінцевому результаті припинити існування? (Детальніше в передачі «СУЇЦИД. ПОСМЕРТНА ДОЛЯ») А це і є одне з найважливіших питань для людини, і іншого не може бути. Простіше кажучи: Жити або померти? Адже якщо кожна людина глибоко зазирне всередину себе, звернеться до своєї Душі, згадає свою істинну природу, або хоча б згадає фрагменти і переживання зі свого далекого дитинства, то зрозуміє, що вже тоді було розуміння несправедливості цього світу, його ілюзорності й абсурдності. І звичайно ж, були й такі зворушливі моменти, моменти щирого звернення до Бога, щоб Він допоміг, щоб Він наставив на шлях до Нього, щоб Він розкрив тебе для розуміння Істини. І ці миті потаємного спілкування і звернення до Нього були живими і справжніми, вони виходили з глибини твого єства, вони виходили від Особистості. Від Особистості, суть якої і є Дух.

У кожної людини є Шанс духовного звільнення, тобто можливість повернутися як зріла Духовна істота у свій рідний Дім. А що може бути важливіше за це?! Нічого.

«Анна: Завдяки цій Істоті Духовній, є можливість у більшої кількості людей ставати Ангелами, тобто...

Ігор Михайлович: Духовне спасіння. Шанс Духовного спасіння».

Із передачі «Служіння» (3:35:47)


«Але є ще одне важливе повідомлення з того послання. Там згадується, що в цей час на території слов'ян буде перебувати сам Рігден Джаппо.

– Владика Шамбали? – з подивом перепитав хтось із новачків.

– Так, причому в якості Судді. Так ось, я думаю, якщо б нам вдалося спільними зусиллями Його відшукати, то це був би такий грандіозний духовний прорив для всіх тут присутніх!.. Адже за старовинними переказами, люди, які трапляються на життєвому шляху Бодхісатви Шамбали, можуть досягти справжньої Свободи, духовно розвинути свою душу до такого ступеня, що зможуть вийти з кола реінкарнацій. Так якщо це можуть робити Бодхісатви Шамбали, то уявляєте можливості самого Рігдена?! Адже такий шанс для наших душ випадає тільки раз в десять-дванадцять тисяч років!»

Анастасія Нових

Добрі думки, слова і справи...

Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» в моєму розумінні — це і є можливість кожній людині долучитися до справжньої духовної сім'ї, це можливість піти шляхом Духовного звільнення. Це Єднання з усіма людьми в істинній духовній сім'ї, це чуттєве сприйняття кожної людини і природна взаємодія з кожним заради благотворення і поширення Істини через благі думки, слова і справи в різних проектах Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА».

Коли відкидаєш страх своєї свідомості, її небажання вчитися чомусь новому, її лінь і егоїзм, а відкриваєшся назустріч новому, розкриваєшся у своїх почуттях, то в дійсності розумієш: як же раніше ти жив без цього, без АллатРа всередині?

Суть у тому, що без справжньої дії було лише існування в пітьмі тривимірного світу і його проблем. І тільки в духовній роботі над собою через втілення добрих благотворчих справ і почалося справжнє Життя.

«90% уваги ти вкладаєш у свій духовний розвиток — саме в Любов і у спілкування, ось у відчування Світу Духовного і відчування Ангелів навколо, тобто Ангельського начала в людях. Нехай навіть, я ж кажу, цей Ангелочок в стані общипаної чихуашкою курки, але він є, він є у будь-кого, є надія. І ось... Ось це важливо, розумієш? А 10% тобі більш ніж достатньо сили уваги, щоб свідомість була завантажена 24 години на добу десятьма тисячами проектів одночасно. Ну я так цифру ляпнув маленьку, просто «зі стелі» — десять тисяч. Може бути більше, розумієш? І вона буде з усім справлятися, тому що діватися їй нікуди. А ось якщо вона починає підкидати недобре і намагається домінувати, диктувати, значить, треба зменшувати кількість уваги, а ще більше перебувати у взаємовідносинах зі Світом Духовним, і все тоді виходить. Це дуже легко насправді».

Із передачі «Свобода від диктатури звіра всередині тебе»

І що цікаво: переконалася в тому, що можна завантажити свідомість корисними справами і одночасно тримати увагу всередині себе, в Любові, розвиваючись при цьому як Особистість. А якщо не буду так працювати над собою, то буде йти просто банальна деградація Особистості і потурання безкінечним бажанням свідомості, простіше кажучи, на догоду егоїзму. І третього немає.


давньоіранська релігія, зороастризм, священна книга Авеста, особистий Суд над людиною після смерті його тіла, посмертие доля людини, вибір людини, праведні добрі думки, слова, справи, книга АллатРа, Анастасія Нових


Кожен своїм Вибором служити Світу Духовному може зробити дуже багато для людства. Недарма є такі мудрі слова: «Спасися сам і навколо тебе спасуться тисячі». І це є справжня допомога для кожної людини, це є справжня допомога самому собі.

Шлях Додому

На сьогоднішній день у світі не так багато інформації на тему сьогоднішньої статті: «Духовне звільнення». І ці крупиці Знань є, однак містяться в різних джерелах літератури.

Анастасія: Ви знаєте, багато читачів акцентують увагу на тому, що при всій різноманітності літератури, насправді важко знайти яку-небудь конкретну інформацію про Душу. Тим більше, в сучасному споживацькому суспільстві навіть сам термін «душа» все частіше підміняється діаметрально протилежними для Душі поняттями: «розум», «психіка», людське «я», «самосвідомість». У кращому випадку читачі знаходять загальну філософію і то, запечатану в шкаралупу або розділу етнології, або релігії і містики, або психології, соціології.

З глибокої давнини вважалося, що духовно багата Душа є найціннішим надбанням справжньої Людини. По ідеї в людському суспільстві, що рухається в духовному напрямку, дослідженню духовного повинно приділятися першорядне значення.

Із книги А. Нових «АллатРа»

Є розуміння, наскільки важливо, щоб для всього людства Споконвічні Знання були доступні саме у своїй чистоті, без спотворень. Адже людина, прокидаючись духовно, починає шукати шлях Додому, до Бога. І починає шукати всюди: в різній літературі, в інтернеті, в спілкуванні з людьми. І зараз згадую, як кілька років тому виникло таке величезне прагнення розібратися в собі, пізнати себе справжню, навчитися любити Бога і оточуючих людей. Але на той момент я знаходила релігійні книги, різні посібники з психології, всілякі статті в інтернеті. Вся інформація на такі теми як «Справжня Свобода, Любов, Щастя», викладена там, була цікавою та пізнавальною, там були і зерна Істини.

Однак я не знаходила відгук в Душі в цих джерелах інформації, не знаходила спокою і радості, тому що там було багато підмін і спотворень, але не було простих інструментів для духовної роботи над собою.

І тепер виникає така велика вдячність від того, що Споконвічні Знання у світі, що у кожної людини на Землі є можливість не тільки ознайомитися з ними, а й застосовувати ці Знання у своєму житті для дійсно Духовного звільнення. Споконвічні Знання доступні для всіх і кожного в книгах Анастасії Нових, в книзі «АллатРа», в передачах за участю Ігоря Михайловича Данілова на порталі АЛЛАТРА ТБ. Завдяки Істині, яка закладена в книгах і передачах, у людей є така чудова і життєво необхідна можливість пізнати себе, стати Спостерігачем від Духовного начала.

«Зараз сформувалися такі унікальні умови, при яких людство може використати свій шанс, перевернути монаду в сторону духовного розвитку цивілізації. Воно може створити абсолютно новий суспільний світоустрій, використовуючи інструменти інформаційного впливу Тваринного розуму на людей, але зовсім в протилежних йому цілях і напрямку — розвитку людства в духовно-благотворчому руслі. Особистий внесок кожної людини в спільну справу духовно-морального перетворення суспільства дуже важливий. Можна сказати, що кожна, навіть, здавалося б, проста і «незначна» справа, зроблена з метою поширення Істини, в кінцевому підсумку, так чи інакше, позначається на глобальній ситуації в суспільстві і формує його майбутнє. Як море утворюється з безлічі струмочків і річок, так і глобальне благотворче інформаційне поле формується з думок і вчинків безлічі людей, які сприйняли Істину і стали активними її провідниками».

Із книги «АллатРа»

Хочеться висловити велику вдячність людям, які свого часу доторкнулися до Споконвічних Знань і не тільки застосували їх для свого духовного розвитку, а й стали активними провідниками Волі Духовного Світу, стали діяти на благо всього людства, поширюючи ці дійсно унікальні, потрібні для кожної людини Знання по всьому світу.

«Тетяна: Є потреба ділитися цим, тому що дуже відчувається, коли приєднуються...

Ігор Михайлович: А чому виникає така потреба?

Тетяна: Можна сказати, що дуже відчувається, коли кожна Душа, можна сказати, кожна Особистість у вираженні своєї Любові приєднується до Світу Духовного. І можна сказати, те почуття, яке відчуваєш ти в ці моменти, воно неймовірно посилюється...

Тетяна: Просто, як добре, коли багато людей, приєднаних до ось цієї Любові Божої, і наскільки багато цієї Любові проявляється в цьому світі. Тому що, можна сказати, провідниками ось цієї Любові в цей світ і є...

Ігор Михайлович: Люди.

Тетяна: Самі люди, які своїм вибором...

Ігор Михайлович: Тільки так. А як по-іншому? Якраз це світ, який даний людям, і люди його створюють».

Із передачі «ПРО ДУХОВНУ БЛАГОДАТЬ»

Дорогі друзі, на завершення хочеться побажати, щоб кожен із нас знайшов те сокровенне, до чого прагне Душа — знайшов шлях Додому і досяг кінцевої Цілі свого перебування в цьому світі. Немає нічого важливішого за справжні Глибинні почуття, немає нічого прекраснішого за спілкування з Улюбленим, з Богом через свою щиру любов до Нього.


Світ Духовний, рівні серед рівних, Ангели, справжня свобода, знайти Життя, передача ВІД атеїстів До СВЯТОСТІ


На завершення пропоную прочитати чудову притчу Джалаледдін Румі «Шукаючий (Ш) і Осяяний (О)»:

Ш: Заплутався, де правда, а де брехня. 

О: Без Бога тому що ти живеш. 

Ш: Але ж думав завжди, що вірив я! 

О: Що вірою вважав — не віра то твоя. 

Ш: Не віра? Але так що ж?! 

О: О, прокинься! 

Надія та сумнів то сплелись! 

Але Бога немає там, тільки рій думок, 

Не серцем жив ти — тільки головою. 

Ш: Де ж Істина? Як жить мені належить? 

О: На середині Істина лежить. 

Ш: Але як знайти? Невже життя пройде, 

А Істину душа не і знайде?! 

Що робити! Я в безодню пристрасті впав, 

Надію, віру — все я загубив! 

Любові не зустрів на своєму шляху, 

Мрець за життя. Душу як спасти? 

Ти віри сповнений, бачу я, мудрець, 

Прийшов ти, наче бачачи мій кінець. 

Як мені прозріти? О, правди не ховай

О: Назустріч Богу сердце розкривай. 

Він в сонці, в небі, в зорях, в місяці, 

В серцях людей, іскра Його — в тобі. 

Ти мучаєш, нещасний, сам себе. 

Усюди Він перебуває, всіх люблячи. 

Живи, як можеш, але не дозволяй 

Страстям своїм ринути через край. 

На гроші, злато, камінь, о, мій друже, 

Дивись ти рівно, щоб минути мук. 

Що треба, що не треба, — розрізняй, 

І Бога ні на мить не забувай! 

Світ тимчасовий, як караван-сарай, 

До суму, радості його ти не звикай. 

Лиш Сонце бач в собі, навколо себе, 

І в серці кожного — сяєво Вогню, 

І розум намагайся Світлом розчиняти, 

Щоб каменем коштовним засяяти! 

Ш: Але пробував усе цея не раз... 

О: Не прийняв, значить, до серця мій наказ! 

Коли не хочеш сам себе спасти, 

Не чекай і настанов про Шлях! 

Хто сам собі готовий допомогти, лише той 

І Шлях свій, безсумнівно, знайде.Автор: учасниця Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» Олеся Беняш


ЦЕ ЦІКАВО
129

Коментарі (7)
 • Н
  Неля

  Какая вдохновляющая статья! Спасибо большое! Чувства просто через край...

 • В
  Вика

  Невероятно и глубоко! все отрывки, цитаты очень точно подобраны! в них Любовь!

 • Е
  Егор

  Спасибо за такое интересное и искреннее продолжение. В статье поднимается много тем. Сейчас главное-это ответить каждому из нас на вопрос—кто Я? Какова цель моей жизни?

  Отозвались слова из книги А. Новых “АллатРа”

  С глубокой древности считалось, что духовно богатая Душа является самым ценным достоянием настоящего Человека.

 • А
  Андрей

  Благодарность автору. Много новой информации. И ещё понимание нашей ответственности. Ведь благодаря книгам Анастасии Новых и передачам с участием Игоря Михайловича Данилова Исконные Знания вновь возвращены нам, людям. И теперь от выбора тех кто уже принял эти Знания зависит очень многое.

  Человек чувствует, что он не просто двуногое существо, что в нём есть гораздо большее, что его внутренний мир иной и отличается от окружающего. В нём есть Душа — частица извне — из духовного мира.

 • С
  София

  Спасибо. Как это важно не только найти свой путь, но и пройти его до конца. Радостно осознавать, что есть люди, которые работая над собой, обретают свободу от диктата мыслей и сознания, что таких людей много и с каждым днём становится всё больше и больше.

 • Е
  Елена Л

  Какое замечательное продолжение. Спасибо большое. И такие правильные слова в конце притчи

  Когда не хочешь сам себя спасти, 

  Не жди и наставлений о Пути! 

  Кто сам себе готов помочь, лишь тот 

  И Путь свой, несомненно, обретёт.

   

 • Н
  Наталья

  Спасибо большое! Замечательная статья!

Залишити коментар