Угода про конфіденційність

 

Редакція №1.2018

від 25.05.2018 р

 

Ця Угода про конфіденційність (далі - Угода) регулює порядок обробки та використання персональних даних фізичних осіб, що користуються сервісами Сайту www.allatravesti.com (далі - Оператор).

Передаючи Оператору персональні дані за допомогою використання Сайту і реєстрації на Сайті, Користувач дає свою згоду (добровільно і безстроково) на використання персональних даних на умовах, викладених в цій Угоді про конфіденційність. Дана згода є свідомою. Користувач дає згоду на обробку персональних даних вільно, своєю волею і в своєму інтересі. Згода не є письмовою, так як Оператор не використовує жодних спеціальних та біометричних персональних даних.

Згода дається відповідно до:

- REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL і General Data Protection Regulation (GDPR) - для користувачів резидентів ЄС.

- п. 1 ст. 9 Федерального закону від 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. Від 22.02.2017) "Про персональні дані" - для користувачів резидентів РФ.

- п. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI - для користувачів резидентів України.

Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди, він зобов'язаний припинити використання Сайту.

Безумовним акцептом цієї Угоди є початок використання Сайту Користувачем.

Оператор може оновлювати Угоду по мірі необхідності. При цьому Оператор зобов'язується повідомити про ці зміни користувачів шляхом розсилки електронного листа. Рекомендуємо Користувачам періодично перевіряти актуальність цієї Угоди. Продовжуючи користуватися Сайтом після зміни Угоди, Ви підтверджуєте згоду з внесеними змінами.

 

1. Терміни

1.1. Сайт - сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою www.allatravesti.com. Всі виключні права на Сайт і його окремі елементи (включаючи програмне забезпечення, дизайн) належать Оператору в повному обсязі. Передача виключних прав Користувачеві не є предметом цієї Угоди про конфіденційність.

1.2. Користувач - особа, яка використовує Сайт.

1.3 Абонент - це Користувач сайту, який добровільно і за власним вибором заповнив форму підписки на розсилку електронних листів з інформацією про нові публікації на Сайті, вказавши свій особистий електронний ящик (E-mail адресу).

1.4. Персональні дані - персональні дані Користувача, які Користувач надає про себе самостійно при заповненні форми на розсилку новин Сайту або в процесі використання Сайту.

1.5. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.6. Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання Оператором вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

 

2. Склад інформації про Користувачів

2.1. Оператор обробляє наступні персональні дані:

  • Прізвище, ім'я, по батькові Користувача
  • Адреса електронної пошти

2.2. На Сайті присутня реєстрація Користувачів. Обробка зазначених вище персональних даних здійснюється виключно з метою укладання та виконання договорів дистанційного інформування про нові публікації, а також про хід наукових експериментів, розміщених на Сайті. Персональні дані Оператором не поширюються і не передаються третім особам.

2.3. Для отримання інтернет розсилки про нові публікації та отримання рекламно-інформаційних матеріалів (направляються Користувачам для того, щоб можна було зорієнтуватися в нових публікаціях на Сайті) необхідно вказати тільки Адресу електронної пошти. Користувач може в будь-який момент відмовитися від розсилки шляхом направлення Оператору запиту на відмову від розсилки за адресою: [email protected] або натисканням відповідної кнопки «відписатися від розсилки» в тілі листа розсилки.

 

3. Порядок обробки персональних даних

3.1. Оператор зобов'язується використовувати Персональні дані відповідно до GDPR (General Data Protection Regulation, або Загальні правила захисту даних), з Федеральним Законом «Про персональні дані» № 152-ФЗ від 27 липня 2006 року і цієї Угоди про конфіденційність.

3.2. Відносно персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.

3.3. Оператор має право зберігати персональні дані на серверах в будь-якій країні світу, обраної на його розсуд.

3.4. Оператор має право передавати персональні дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:

3.4.1 державним органам, в тому числі органам дізнання і слідства, і органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом;

3.4.2 в інших випадках, прямо передбачених чинним міжнародним законодавством.

3.5. Оператор має право передавати персональні дані третім особам, не зазначеним в п. 3.4. цієї Угоди про конфіденційність, в наступних випадках:

3.5.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії;

3.5.2 передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або надання Послуг Користувачу;

3.6. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних.

 

4. Права та обов'язки Користувача

4.1. Користувач гарантує, що всі персональні дані є актуальними і не відносяться до третіх осіб.

4.2. Користувач має право редагувати свої персональні дані на Сайті шляхом надсилання відповідного запиту на електронну пошту [email protected].

4.3. Користувач має право відправити запит на електронну пошту [email protected] з проханням видалити його персональні дані Оператором на Сайті.

 

5. Захист персональних даних

5.1. Оператор здійснює належний захист персональних даних відповідно до міжнародного законодавства і приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних.

5.2. Для забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці Оператор вживає заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, їх знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.

5.3. З метою забезпечення інформаційної безпеки Оператором робляться такі заходи для захисту персональної інформації:

- обов'язкове використання брандмауерів, антивірусних систем;

- резервне копіювання даних;

- використання стандартних галузевих заходів безпеки.

Персональна інформація зберігається на сервері Оператора і може бути використана для подальшого інформування користувачів про нові публікації на Сайті, а також про нові наукові дослідженя, оголошені на Сайті.

 

6. Cookies

6.1. Оператор використовує файли «cookies». Файли «cookies» - це невеликі текстові файли, які розміщуються на жорстких дисках пристроїв користувачів під час використання різних сайтів, призначені для сприяння в налагодженні призначеного для користувача інтерфейсу відповідно до переваг користувачів.

6.2. Більшість браузерів дозволяють відмовитися від отримання файлів «cookies» і видалити їх з жорсткого диска пристрою.

 

7. Інші положення

7.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

Перед зверненням до суду Користувач повинен дотримати обов'язковий досудовий порядок і направити Оператору відповідну претензію в письмовому вигляді. Термін відповіді на претензію складає 30 (тридцять) робочих днів.

7.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Оператором Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

7.4. Оператор має право вности зміни до Угоди про конфіденційність (повністю або частково). При внесенні змін до Угоди про конціденціальності Оператор інформує своїх передплатників про зміни і оновлює інформацію на веб-сайті, в тому числі і дату цих змін. Всі зміни вступають в силу на наступний день після розміщення на Сайті.

 

8. Особливі положення

8.1. Оператор використовує як внутрішні, так і сторонні інструменти аналітики відвідуваності сайту, а також ефективності розсилки електронних повідомлень Передплатникам. Ці інструменти є стандартними і необхідні для забезпечення його продуктивної роботи. Інформація, яку вони збирають і використовують, може включати IP-адреса, географічне положення, файли cookie.

 

9. Контактна інформація Оператора

9.1. allatravesti.com

9.2. Телефони: +38 063 178 4777, +38 096 875 4777, +38 099 175 4777

9.3. E-mail: [email protected]

9.4. Адреса: Україна, м Київ, вул. Голосіївська 7, корп 3

9.5. Поштова адреса: 03083, Україна, Київ-83, а / я 30.