Розвиток людства – наша головна ціль

Розвиток людства – наша головна ціль

– хвилини у великому

процесі розвитку людства.

Олександр Гумбольдт (1769-1859), німецький вчений-енциклопедист


Ніщо не вічне в цьому світі

Будь-яка матерія тимчасова і має свій життєвий цикл (шлях), який лежить між двома подіями – народженням і руйнуванням. Йому властиві свої характеристики, закони, фази розвитку (прискорення та уповільнення). І така ж циклічність властива і тим змінам, які відбуваються у людському суспільстві, а також у державах, у різних культурах, і в цивілізаціях у цілому...

Життєвий цикл Сонця, біосфери, частиною якої є людина, також кінцевий. Циклічність властива і самому Всесвіту, що відзеркалює періодичність народження та смерті.


Фото. Всесвіт. АЛЛАТРА Вісті


Народження Всесвіту, галактик, народження земних цивілізацій, процеси життєдіяльності на всіх рівнях: у соціумі, природі, інформаційних системах – також підлягають циклічності.

І людство впродовж багатьох століть також проходить через усі ці циклічні процеси.

Що знали і зуміли передати нам наші предки про циклічність?

Згідно давньоіндійської філософії історичний процес розвитку людства ділиться на чотири епохи: Золотий вік, Срібний вік, Мідний вік і Залізний вік, які циклічно змінюють один одного. І розквіт Золотого віку (часи розквіту культури, філософії, науки, мистецтва та духовної сфери) змінився після Срібного та Мідного на Залізний вік – вік матеріалізації, який характеризується як час грубої сили, жорстокості, жадібності, ненаситності бажань і неприборканості пристрастей.

Цитата. Цикл Землі 12000 років

Розвиток людства


Таким чином, 12 000-річна циклічність існувала завжди, і ми це знаємо завдяки фактам з історії минулих цивілізацій. Відомості про це збереглись у різних стародавніх писаннях, сакральних спорудах, священних текстах практично всіх народів світу.

А тепер давайте розглянемо циклічність із точки зору сучасної науки.

Циклічність із точки зору сучасної науки

Циклічність – це закономірний ряд яких-небудь явищ, які періодично повторюються у зв'язку з певними законами, наприклад: зміна дня і ночі, зміна пір року тощо.

Багато вчених сьогодні підтверджують той факт, що все на планеті відбувається циклічно, у тому числі й глобальні кліматичні зміни.

Дуже важливо розібратися, які ж істинні причини зміни клімату на Землі. Важливо відзначити, що така ж різка зміна клімату, яка є зараз, спостерігалася на Землі і 12000 років тому. Відомо, що було різке потепління, танення льодовиків, зупинка Гольфстріму, різке нагрівання океанів – це те, про що говорять дані палеонтології морських осадів. На планеті були катастрофічні повені, які супроводжувалися прискореним відкладенням осадів. На це вказують осадові відкладення в різних частинах світу. Спостерігається вимирання різних видів тварин. Була також і демографічна катастрофа: чисельність населення з п'ятисот мільйонів людей різко скоротилася до п'ятидесяти мільйонів. 

Про циклічність у різні часи говорили багато відомих учених:


Цитата В.В. Бубненкова про циклічність

Цитата В.В. Бушуєв про циклічність


А також про це писав і вчений І.П. Копилов – професор, доктор технічних наук, почесний професор кафедри «Електромеханіка» Московського енергетичного інституту. У його книзі «Геоелектромеханіка» йдеться про те, що сонячна система рухається по гвинтовій спіралі. Саме цей рух по спіралі і визначає галактичні цикли, які впливають на великі зледеніння, зміну полюсів, зміну біосфери та обриси материків.

У передачі «Подих Землі», створеній волонтерами Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», також представлено багато інформації та доказів фахівців і вчених, які підтверджують таку циклічність.

На прикладі досліджень геологічного минулого розглянемо два види циклічності Землі:

  • 100 000-річний цикл:


Графік 100 000-річного циклу. АЛЛАТРА Вісті


Із графіка видно, що різкі зміни температури за останні 420 000 років наша планета переживала 5 разів. Піки, відмічені на графіку червоним, показують, що було дуже швидке зростання температури і таке ж її швидке падіння. І та площадка температур, на якій ми знаходимося зараз, абсолютно закономірна з погляду геологічної історії Землі. Також закономірне і майбутнє різке зниження температури Землі, тобто початок настання льодовикового періоду.

  • 12 000-річний цикл

Так, 12 000 років тому, коли настав міжльодовиковий голоцен, було таке ж різке підвищення температури, що відбувається і зараз на нашій планеті. Така ж різка зміна клімату була і 24 000, 36 000, 48 000, ... років тому.


Графік 12 000-річного циклу


Із сказаного вище випливає, що останній льодовиковий період на Землі був десь близько 12 000 років тому.


Сонячна система


Відповідно, сьогодні ми живемо в епоху зміни циклів, і наше суспільство переживає низку криз і катаклізмів, які вже стали нашою реальністю.

Глобальні кліматичні зміни вже впливають на здоров'я, умови проживання та життєзабезпечення людей на всіх континентах Землі. Для бурхливих стихій не існує кордонів і окремо взятих територій. Чи є вихід у людства, щоб гідно пройти всі ці випробування

Так, вихід є. У 2014 році на платформі Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» була опублікована Доповідь «Про проблеми та наслідки глобальної зміни клімату на Землі. Ефективні шляхи вирішення даних проблем». В опублікованій доповіді детально описані причини та шляхи виходу із ситуації, що склалася, а також наведені факти, які говорять нам про те, що у людства є шанс на виживання.


Цитата з доповіді «Про проблеми і наслідки глобальної зміни клімату на Землі ...»


Необхідно, об'єднавшись усім людством, змінити вектор розвитку суспільства зі споживацького на благотворчий, і всім разом побудувати Благотворче суспільство. Саме в такому суспільстві у людей є шанс не тільки зберегти свої життя, але й перейти на новий еволюційний рівень розвитку.

Зміни життя усієї світової спільноти. Цитата

Однак, хочеться підкреслити, що всі ці технології будуть доступні тільки в тому випадку, коли в суспільстві будуть переважати людяність, доброта, повага, взаємодопомога і духовно-моральні цінності. Історії вже відомий досвід побудови такого суспільства, в якому люди жили з подібним укладом життя і такими цінностями.

Історичні приклади Благотворчого суспільства

Зіставляючи та аналізуючи історичні, археологічні, міфологічні відомості, в яких збереглися зерна Споконвічних Знань, а також на основі Заповідей, які привносили в цей світ Пророки та Посланники Духовного світу, очевидно, що ці знання – універсальні, вони були, є і будуть завжди. Вони непорушні та відображають цінності та правила життя людей, дозволяють бути в мирі та гармонії одне з одним, із природою, із планетою в цілому та еволюціонувати у своєму духовно-моральному розвитку.

Людству відомі приклади розвитку протоцивілізацій, в основі яких на першому місці були духовно-моральні цінності. Наприклад, такі стародавні культури та цивілізації як: Кукутень Трипільська (2650 р. до н.е.), Чатал-Гуюк (7400 р. до н.е.), Аркаїмо-Сінташтинська (2800 р. до н.е. ), в яких, поряд із високим рівнем розвитку технологій, на першому місці були духовні цінності та духовний розвиток кожної людини. Збереглося безліч артефактів, що підтверджують це.

Так, основною характеристикою поселень даних культур є відсутність соціальної нерівності в суспільстві. І це явно виражено в будівлях житлових споруд того часу. Добре збережені залишки стародавніх міст говорять нам про те, що в них не було палаців для знаті та вельмож. У похованнях відсутні ознаки класових відмінностей. А також відсутність масових поховань свідчить про те, що люди не вели війн. Метал, який вироблявся, використовувався в основному в землеробстві, а не для виготовлення військової зброї. Такі факти археологічних досліджень дозволяють припустити, що ці стародавні спільноти не вели загарбницьких війн, а жили в мирі.

На даних територіях під час розкопок були повсюдно виявлені однакові благотворчі знаки та символи на посуді, оселях і прикрасах, наприклад, такі як Аллат, АллатРа, жучок, спіраль, п'ятикутна зірка та інші. Через знакопис, ймовірніше, у ті далекі часи і передавалися Споконвічні Знання для майбутніх поколінь.


Кераміка древніх культур. АЛЛАТРА Вісті


Стародавні люди не прагнули до особистого збагачення. Це були співтовариства самоорганізованих, мирних людей із високим рівнем знань у галузі астрономії, геометрії, геодезії та інших точних наук. Наші предки були єдині в духові, шанували божественне жіноче начало, а духовні знання та цінності грали в їхньому житті першорядну роль.

Всі ці артефакти дають нам підказку того, що у людства вже був досвід побудови благотворчого суспільства, і, що досить важливо, – досвід життя у такому суспільстві. Вони жили мирно, як одна велика сім'я. Створюючи свої міста і сакральні споруди, залишаючи на них знаки для майбутніх поколінь, які дійшли до наших днів, стародавні люди і не підозрювали, що попереду людство чекають багато століть рабства, воєн, чвар і всього того, що складає суть сучасного споживацького формату.

Як вийшло, що ми опинилися в суспільстві споживацького формату

Сьогодні ми, люди, з одного боку, володіємо великим багажем знань, багатою культурою і життєвим досвідом, а з іншого боку, – живемо в суспільстві, в якому існують війни, голод, бідність і злидні. Багато хто стурбовані, головним чином, проблемами, пов'язаними з елементарним виживанням, що не дозволяє людині навіть задуматися про те, навіщо вона живе. Але ж першочергове завдання у житті кожної людини – це духовно-моральний розвиток.

Давайте разом спробуємо розібратися на прикладі Шумерської держави, як же так могло статися, що людська спільнота «скотилася» до рівня споживацького формату.

Це сталося близько 6 тисяч років тому за часів цивілізації Шумер (ІІІ тисячоліття до н.е.). На зміну родового-общинного ладу епохи матріархату прийшла епоха патріархату, в якій з'явилися войовничі вожді та жерці, які проголосили себе намісниками богів. Вони стали нав'язувати свою систему управління із жорсткими законами, яка і призвела до розшарування суспільства, експлуатації, панування одних над іншими. Саме в цей час почали зароджуватися перші держави.

У цей період почали вестися загарбницькі війни та процвітати рабство. Товарно-грошові відносини стали превалювати над духовними цінностями. Все звелося до бюрократичних відносин, а людське життя перетворилось у предмет купівлі-продажу. Воно стало мати грошовий еквівалент і виражалось у тогочасному мірилі вартості товару – сріблі – грошовій одиниці того часу. Про це говорять знайдені шумерські таблички з річними звітами наглядачів, які були присвячені операціям із робочою силою та рабами.

Саме в цей час і сталася підміна справжнього сенсу життя людини: прагнення людей до духовного самовдосконалення було підмінене пріоритетністю нескінченних бажань матеріальних благ і влади.

Відтоді пройшло багато часу, чергувалися епохи. На зміну каретам прийшли дорогі автомобілі. На зміну лихварям прийшли кредитні спілки та всесвітні банки, заганяючи людство в ще більші борги і зобов'язання. Але суть сучасного суспільства залишилася незмінною: «бажай, бійся, споживай і пануй», що є девізом споживацької цивілізації.

Вдумливо вивчаючи історію, можна побачити, як поетапно та планомірно нав'язувався споживацький уклад життя, роблячи людину залежною від умов, факторів і обставин.

Руйнування сімейних цінностей, популяризація накопичень матеріальних багатств, вбивства, наркоманія та інше стали нормою життя. Інформаційна брехня, що обрушилася немов лавина на людство, остаточно змінила уявлення загальнолюдських цінностей та моральних норм, надломила віру в себе, людей і світ.

А втрата Споконвічних Знань призвела до деградації людського суспільства з його перенаправленням із духовного на споживацький вектор розвитку. І в результаті відбулося спотворення розуміння істинного сенсу життя людини.


Споживчий формат суспільства


Незважаючи на це, у багатьох людей залишилася потреба пошуку таких знань, завдяки яким можна зрозуміти, як насправді повинна жити людина в цьому світі.

Звертаючись до історії, можна побачити, що людина ставала особливо беззахисною в переломні моменти життя держави, у тому числі, за часів війн і руйнувань, у періоди небезпеки перед природними катастрофами.

І саме в такі моменти, людству дуже важливо об'єднуватись, щоб не бути беззахисним перед глобальними змінами клімату, які насуваються.

Цитата з передачі «Благотворче суспільство об'єднує всіх»

І саме зараз, як ніколи, люди можуть об'єднуватися на рівні всього людства, дружити між собою, виявляючи свої найкращі людські якості.

Ми можемо об'єднатися в любові, тому що в нас є людяність, притаманна всім людям, незалежно від статі чи національності.

Цитата Сіміон Адерібігбе про людяність

Єдина модель суспільства, в якому у людства є шанс на виживання

Впродовж століть були втрачені чи перекручені істинні Знання про правила життєустрою людського суспільства, які сприяють прогресивному еволюційному розвитку людства. Але що ніколи не зникало, так це бажання людей жити з вірою і любов'ю в мирі та довірі одне до одного, а також у прагненні до саморозвитку і творчості, до пошуку істинного сенсу свого існування.

І цьому сьогодні є підтвердження в результатах соціальних опитувань, які проводяться по всьому світу Міжнародним громадським рухом «АЛЛАТРА», одним із головних питань якого було: яким люди уявляють собі суспільство, в якому вони хотіли б жити.

Спираючись на думки мільйонів опитаних людей, сформувалися 8 Основ Благотворчого суспільства!


8 Основ Благотворчого суспільства


У першій Основі Благотворчого суспільства йдеться про те, що життя людини – це велике творіння і є найвищою цінністю. А значить, життя будь-якої людини необхідно берегти, як своє власне.


Життя людини – це найвища цінність.


Необхідно створити такі умови в суспільстві, щоби було повне забезпечення і гарантування цінності життя кожної людини. А для цього необхідно на законодавчому рівні внести зміни, найперше, у визначення понять: «людина», «суспільство», де на першому місці – людина.

Ваган Ованісян про Благотворче суспільство. АЛЛАТРА Вісті

8 Основ Благотворчого суспільства є міцним фундаментом, заснованим на загальнолюдських духовно-моральних цінностях, необхідних для побудови суспільства, в якому хотілося би жити кожній людині. В умовах сучасних високих технологій такий фундамент забезпечить всебічний і гармонійний розвиток людства.

Людина у Благотворчому суспільстві – основа всього, її життя, права і свобода займають центральне місце в суспільстві.


Майбутнє в наших руках


Що ми отримуємо при побудові Благотворчого суспільства:

  • Це суспільство, в якому створені ідеальні умови для життя Людини. Люди мають реалізовані права на всі необхідні блага, де немає ні в чому потреби. Всі базові потреби в їжі, житлі, одязі гарантовані та забезпечені за правом народження.
  • У Благотворчому суспільстві все робиться в інтересах Людини та направлене на постійне поліпшення її життя. Гарантована якісна, безкоштовна освіта та медичне обслуговування.
  • Всі природні ресурси належать Людині та чесно розподіляються між усіма людьми. Не допускається монополізація ресурсів та їх нераціональне використання.
  • Поняття влади у Благотворчому суспільстві відсутнє. Кожна людина бере участь у житті суспільства шляхом вирішення суспільно-значущих економічних питань через голосування (референдуми). Така структура самоврядування дає можливість прийняття законів, спрямованих на поліпшення життя кожної людини. А виконавчий орган спрямований на реалізацію цих законів, при якому існують усі необхідні механізми громадського контролю за відповідальними виконавцями на основі прозорості та відкритості інформації.
  • Це модель, яка дозволить людству еволюціонувати у своєму розвитку як у технологічному, так і в духовному аспекті.
  • Це суспільство, в якому Людині нічого не загрожує (відсутні зовнішні та внутрішні загрози).
  • Це єдина форма побудови суспільства, яка зможе забезпечити виживання людства в умовах сучасних стрімких кліматичних змін.

Благотворче суспільство – це єдина модель, яка зможе пробудити у людей віру в себе, затвердити безпеку життя для всіх, забезпечити рівність, справедливість та гідне майбутнє для кожної людини та людської цивілізації в цілому на нашій планеті.


Конференція «Благотворче суспільство. Про що мріяли Пророки»


Висновок

Аналітичні дослідження, які були проведені в процесі написання даної статті, дозволяють нам говорити про те, що сьогодні ми живемо в епоху зміни циклів, а також у споживацькому форматі суспільства, який спрямований на звуження сприйняття людиною навколишнього світу. В результаті, інтерес сучасної людини сконцентрований, в основному, лише на собі та своїх елементарних (матеріальних) потребах.

Тим часом людина за своєю природою є духовною істотою і своїм вибором формує умови свого життя. Саме від вибору та узгоджених дій більшості людей сьогодні безпосередньо залежить доля всього людства.У ситуації, що склалася, коли людство перебуває на межі виживання, важливо об'єднуватися, ставати добрішими одне до одного, пам'ятати про те, що всі ми – люди, всі МИ і є одна велика сім'я, і вижити ми зможемо тільки разом.

Об'єднання людей сьогодні – це запорука нашого майбутнього, головний принцип якого: «Я – для суспільства, а суспільство – для мене, і людство – одна велика сім'я!».

Люди втомилися виживати в умовах нескінченних гонок споживацького формату.

Зараз у нас немає часу ворогувати чи шукати винних. Нам разом потрібно змінити формат суспільства зі споживацького на благотворчий, поки людська цивілізація, яка підганяється глобальними катаклізмами, не прийшла до самознищення.

Мільйони людей по всьому світу вже втілюють ідею такого суспільства, реалізуючи на практиці 8 Основ Благотворчого суспільства в рамках проекту Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» «Благотворче суспільство».

Людство вступає в нову еру, щоб почати жити повноцінним життям і перейти на новий еволюційний етап РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА – у Золотий вік.Учасники Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА»Література:

[1] Стивен М. Стенли. Массовые вымирания в океане. // В мире науки, 1984, №4.

[2]Иванов О.П. Глобальные экологические проблемы и эволюция.// Глобализация. Синергетический подход. – М.: РАГС. 2002.

[3] Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества. - Москва: 1999.

[4] Гумилев Л.Н. Этносфера. История людей и история природы. - М.: Знание, 1993.

[5] Новых А. АллатРа. – М.: Аллатра Русь, 2015. – 880 с.

[6] Доклад «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем»

[7] Передача АЛЛАТРА ТВ «Созидательное общество»

[8] Передача АЛЛАТРА ТВ «Дыхание Земли. Куда уходит вода?»

[9] Передача АЛЛАТРА ТВ «Климат. Будущее сейчас»

[10] Передача АЛЛАТРА ТВ «Выгоды человека в Созидательном обществе»

[11] Алишер Мухамедов «О НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ И О СОЗИДАТЕЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ»

[12] Био..Логия «Конца Света» Бурбуля Руслан, 1991

[13] Е. В. Бушуев, И. П. Копылов «Космос и Земля. Электромеханические взаимодействия»


ЦЕ ЦІКАВО
126

Залишити коментар